0čkovací kalendář pro dospělé

13.11.2015 16:34

Očkování dospělých.

 

1) proč očkovat

2) co očkovat

3) kdo se má očkovat.

 

ad 1) I očkování dospělých má svůj význam, a) vytvořené protilátky z očkování z dětství vyprchají a je třeba je obnovit.

b) proti většině bakteriálním infekcím a především virovým infekcím je nejlepší obrana útok,  tj. prevence, tj. mít připravené v těle protilátky. "Štěstí přeje připraveným"

ad.2) očkovat ty nemoce, které by nám mohli hodně ublížit, nebo znepřijemnit život,

a) proti Pertrusi, černému kašli, proti bacilu Bordetele Pertusis 1 dávka za život (mladí manželé očekávající mimino a jejich rodiče, budoucí prarodiče,

starší občané v komunitách)

b) proti meningitidě, tj. proti menigokoku A,C,Y W132, (cestovatelé, mládež)

c) proti proti pneumokoku (novorozenci a kojenci, důchodci žijící v komunitách, )

d) Vaxigrip proti chřipce, nad 65 let a oslabení chronici, ( bronchitida, cukrovka, kardiaci, imunosuprese, zdravotníci, učitelé apod..)

e) Herpes Zoster, pásový opar 1 dávka, nad 65 let a oslabení chronici, ( bronchitida, cukrovka, kardiaci, imunosuprese apod..) 1 dávka

f) hepatitis A 2 dávky, hepatis B 3 dávky, rizikové práce sanace, uklízení, zdravotníci, dialyzovaní.

g) proti Tetanu - všichni 3 dávky přeočkvání 1 dávka, každých 15 až 10 let, starší nad 60 let každých 10 let.

h) proti hemofilus influenza 1 dávka.

ch) proti rabies, vzteklina, 3 dávky, 1 dávka přeočkovat při práci v riziku každých 3-5 let

i) proti KME (klíštové meningoencefalitidě) lesníci, zahrádkáži, 3 dávky přeočkovat po 5 letech, nad 60 po 3 letech.

j) varicela - spálničky, 2 dávky, pro lidi pracující v riziku, nemají protilátky.

Očkovat by se měli a) diabetici proti pneumokokovi, chřipce, hepatitis B zvlášt ti na inzulinu

b) bronchitici proti pneumokokovi, chřipce a pertusi

c) kardiaci proti pneumokokovi, chřipce

e) játraři proti hep A,B, pneumokok

f) asplenici: proti meningokok, pneumokok, hemofilus, chřipka

g) imunosuprimovaní: proti meningokok, pneumokok, hemofilus, chřipka, pertuse

h) ledvináři a dialyzovaní proti hep B, pneumokok, varicela, chřipka

ch) neurologičtí proti proti meningokok, pneumokok, pertuse, chřipka, klíštové enc.

 

 

 

 


Kontakt

Libosano s.r.o. MUDr Ivan Klener, Libochovice.

Ordinace praklickeho lékaře MUDr Ivana Klenera
Riegrova 69
Libochovice
411 17
www.libosano.cz

mobil 603448770
žádost o léky pošlete SMS, nebo volejte po 10.00 hod
416591334 tel. do ordinace
v případě nemoci a zastupuje MUDr M . Javůrek