5 pravidel zdravého životníhí stylu.

17.07.2018 11:19

Naše zdraví máme především ve vlastních rukou. K prodloužení života nejméně o 10 let vede dodržování.
5 pravidel zdravého životního stylu zkoumali výzkumníci a stanovili tato pravidla:
1) celoživotní nekuřáctví
2) BMI v rozmezí 18,5-24,5 kg /m2
3) 30 minut nebo více střední nebo vyšší fyzické zátěže.
4) přiměřený příjem alkoholu (5-15g/den pro ženy a 5-30g/den muži)
5) dodržování doporučených diet.
Sledovali 34 let 78 800 zdravotních sester, multivariantní analýzou korigovanou na zkreslující faktory byl poměr mortality osob, které dodržovaly všech 5 pravidel proti osobám, které nedodržovaly žádné pravidlo 0,26 pro celkovou mortalitu, 0,35 pro mortalitu na nádory, 0,18 pro kardiovaskulární choroby. Jen 15% účastníků dodržovalo všech 5 pravidel v období 1988-1992, v rozmezí 2001 až 2008 jen 8 %. Polovina sledovaných byla obésní, 40% byli kuřáci nebo exkuřáci, většina lidí nebyla fyzicky aktivní.
Závěr: Studie opět prokázala jak důležitý je životní styl, který se navíc stále zhoršuje. Pacienti to mají ve svých rukou, zdravotnictví hasí už jen požár za pomoci vysokých nákladů.
Zdroj SMS 6/2018 str. 12


Kontakt

Libosano s.r.o. MUDr Ivan Klener, Libochovice.

Ordinace praklickeho lékaře MUDr Ivana Klenera
Riegrova 69
Libochovice
411 17
www.libosano.cz

mobil 603448770
žádost o léky pošlete SMS, nebo volejte po 10.00 hod
416591334 tel. do ordinace
v případě nemoci a zastupuje MUDr M . Javůrek