Antiagregancia po AKS (akutní koronární syndrom)

10.10.2022 16:00
Duální antiagregační léčba (DAPT), sestávající z aspirinu a inhibitoru P2Y12 (klopidogrel, tikagrelor nebo prasugrel), snižuje výskyt kardiovaskulárních příhod po AKS.
Specifické kombinace a délka duální protidestičkové terapie by měly být založeny na charakteristikách pacienta – riziku krvácivé ischemie myokardu. Lékaři by se měli vyhnout předepisování prasugrelu pacientům s cévní mozkovou příhodou nebo tranzitorní ischemickou atakou v anamnéze kvůli zvýšenému riziku cerebrovaskulárních příhod (6,5 % vs. 1,2 % u klopidogrelu, P = 0,002) a neměli by jej předepisovat pacientům starším 75 let nebo kteří váží méně než 60 kg. Studie ISAR-REACT-5 zjistila, že prasugrel snižuje míru úmrtí, infarktů myokardu, nebo mrtvice po 1 roce ve srovnání s tikagrelorem u pacientů s AKS podstupujících perkutánní koronární intervenci (9,3 % vs. 6,9 %, P = 0,006) bez signifikantního rozdílu v krvácení. Nedávné studie naznačily, že vysazení aspirinu namísto inhibitoru P2Y12 může být spojeno s lepšími výsledky.
zdroj : https://pubmed-ncbi-nlm-nih-gov.translate.goog/33877270/

Kontakt

Libosano s.r.o. MUDr Ivan Klener, Libochovice.

Ordinace praklickeho lékaře MUDr Ivana Klenera
Riegrova 69
Libochovice
411 17
www.libosano.cz

mobil 603448770
žádost o léky pošlete SMS, nebo volejte po 10.00 hod
416591334 tel. do ordinace
v případě nemoci a zastupuje MUDr M . Javůrek