Aspirin je stejně učinný jako Rivaroxaban v prevenc tromboembolie ( TEN) po ortopedických výkonech.

23.05.2018 09:44
Aspirin je stejně učinný jako Rivaroxaban v prevnci TEN po ortopedických výkonech. (TEP- náhrada velkých kloubů)
Multicentrická dvojitě slepá randomizovaná studie na 1804 pacientech po operaci totální endoprotézy kyčle 1620 po TEP kolene neprokázala žádný rozdí  ve výskytu TEN nebo krvácivých komplikací. (0,64% versus 0,70 %) Všichni operovaní dostávali prvních 5 dnů po operaci rivaroxaban 10 mg denně a pak po 5 dnech byli rozděleni do dvou skupin. Jedna pokračovala dál v užívání rivaroxabanu, druhá přešla na užívání Aspirinu 81 mg. Obě skupiny braly léky 9 dnů po operaci náhrady kolenního kloubu a 30 dnů po náhradě kyčelního kloubu.
Z: Nemocní po náhradě koleního nebo kyčelního kloubu dostávají prvních 5 dní rivaroxaban v dávce 10 mg denně měli srovnatelně nízký výskyt tromboembolických komplikaci, pokud používali rivaxoban ve stejné dávce nebo jen Aspirin 81 mg.

 


Kontakt

Libosano s.r.o. MUDr Ivan Klener, Libochovice.

Ordinace praklickeho lékaře MUDr Ivana Klenera
Riegrova 69
Libochovice
411 17
www.libosano.cz

mobil 603448770
žádost o léky pošlete SMS, nebo volejte po 10.00 hod
416591334 tel. do ordinace
v případě nemoci a zastupuje MUDr M . Javůrek