Defenzivní strategie vyšetření pacientů na emergency, nepřínáší lepší péči.

24.05.2018 10:45
Současná medicína je dnes často kritizována,  za přehánění terapie a vyšetřování - tzv." defenzivní medicína", kdy se vyšetřují pacienti, ze strachu lékařů z právníku, tj. " co kdyby." Postrachem lékařů jsou i v XXI.století bolesti na hrudi zvláště na pohotovosti (emergency). Diferenciální diagnostika zahrnuje totiž závažné nemoci, jako je např. infarkt srdce, disekce aorty nebo plicní embolii, samé život ohrožující stavy. Nelze však asi každému pacientovi s bolesti na hrudi hned provádět koronarografii, angiografii aorty nebo esofageální Echo. Přesto se tak často děje, díky "defenzivnímu pojetí medicíny", které  k nám přišlo zpoza oceánu a rozmáhá se i u nás. Výzkumníci se zaměřili na zhodnocení studie. ROMICAT II (Rule Out Myocardil ischemia) Z 1000 analyzovaných bylo 118 pacientů vyšetřeno jen klinicky se zhodnocením EKG a biomarkerů, zatímco 882 přibližně stejného průměrného věku, bylo navíc podrobeno bud CT angio nebo ergometrii.
   Nebyly zjištěny žádné zásadní rozdíly v dalším osudu pacienta v obou skupinách, jen pacienti s dalším přidatným testováním pobyli samozřejmě v nemocnici delší dobu 28 hod oproti 20 hodinám, vyšetření bylo o cca 320 dolarů dražší a měli větší radiační zátěž. Nebyl zjištěn statisticky významný rozdíl ve frekvenci revaskularizace (2% verzus 5%), v počtu bypassů a angioplastik,
nebyl statistický významný rozdíl v procentů návratů na emergency během posledních 28 dní.
Závěr: Ne vždy více, znamená také lépe, na druhé straně, za každým i nepoznaným infarktem je člověk a jeho právník, tj. zbavit se "defenzivní vyšetřovací strategie" i u nás bude svízelné.
Zdroj: Nonivasive Cardiac Testing vs. Clinical Evalution ALone in Acute Chest Pain ....
Samuel W. Reinhardt et. al.
JAMA Interm. Med 2018 178(2)212 -219
SMS 3/2018 str. 14,.

 


Kontakt

Libosano s.r.o. MUDr Ivan Klener, Libochovice.

Ordinace praklickeho lékaře MUDr Ivana Klenera
Riegrova 69
Libochovice
411 17
www.libosano.cz

mobil 603448770
žádost o léky pošlete SMS, nebo volejte po 10.00 hod
416591334 tel. do ordinace
v případě nemoci a zastupuje MUDr M . Javůrek