Hodnoty lipidů v krvi by měly být co nejnižší.

16.03.2017 07:55

Úvod:  Přední lipidologové doporučuji snížit hranici "zlého cholesterolu" u pacientu s infraktem na 1,8 mmol/L.     
Ještě jsme si nestihli zvyknout na nové (nižší) doporučené hladiny lipidů v séru a už tu máme opět novelizace doporučených diagnostických a terapeutické postupů  pro poruchy metabolismu tuků tzv. DYSLIPIDEMIE (DLP.)
Dřívější již takto komplikované pravidlo, ale snadno zapamatovalné 5:3:2:1 tj. cholesterol do 5 mmol/L, LDL do 3, triglyceridy do 2 a HDL nad 1 by se mělo opustit, jelikož již není aktuální.
Zavadí se nové sledovací parametry, jako je "non HDL."
Celkový cholesterol se již  nemusí sledovat, což je škoda, jelikož pojem "vysoký cholesterol" již doslova zlidověl. Už není důležitý.  Nyní je důležitý LDL (low density  lipoprotein) cholesterol a hladiny LDL cholesterolu se dále zpřísňují,  proto, aby se odstranilo zbytkové riziko aterosklerózy. Hladiny LDL cholesterolu se snížují až k 2,6 u středního rizika kardiovaskulárních chorob (CVD) a nejvyššího rizika pod 1,8 mmol/L. Riziko se stratifikuje dle metodiky Státního zdravotního ústavu tzv. metodou score.
 Nemoci srdce a cév patří mezi civilizační choroby, má ráz epidemie, tj. postihuje globálně celé populace. V České republice jsou kardiovaskulární nemoci na 1.místě příčiny úmrtí, májí tudíž celospolečenský význam. Hladiny lipidů v krvi odráží nezdravý způsob života, nedostatek pohybu a stravovací zvyklosti s vysokým obsahem tuků ve stravě.
Význam sledování hyperlipoproteinemie (HLP zvýšena hladina tuků v plazmě) spočívá v tom, že představuje jeden z nejvýznamnějších faktorů urychlení aterosklerosy.
  Adherence k léčbě HLP je obecně poměrně nízká, protože "vysoký cholesterol" přece nebolí, takže pacienti odmítají pod různou záminkou léky brát dlouhodobě.  Namítají: "A já to zkusím dietou, nebo nesnáším ten lék na cholesterol.
Příznaky a komplikace aterosklerosy se často můžou objevit již kolem padesátky, u můžů dříve než u žen.
Jak často vyšetřovat lipidy. ?

Pokud se  záchyt HLP/DLP v krvi ověřujem ještě kontrolním odběrem. Po zahájení léčby se kontrola lipidů a transamináz,  doporučuje cca 1-3 měsíce a dál za další 3 měsíce. Transaminázy (jaterní testy) se kontrolují kvuli statinům (léky na HLP),  Učinost terapie (hladiny lipidův krvi ) se kontroluje 1x za rok.
Léčba DLP u starších nemocných: doporučuje se i u starších léčba statiny, ale v nižší dávkách a hlavně s přihlednutím na celkový zdravotní stav.
U některých diagnos má léčba svá drobná specifika např. u onem.ledvin se používá často kombinace statin/ezetimib nebo u metabolického syndrom je dosažení cílových hodnot lipidů obzvlášt duležité a častěji se kontroluje dosažení cílových hodnot.  Poslední slovo mají nakonec stejně pacienti ve svých rukou, tj. životospráva a užívání léků.
 


Kontakt

Libosano s.r.o. MUDr Ivan Klener, Libochovice.

Ordinace praklickeho lékaře MUDr Ivana Klenera
Riegrova 69
Libochovice
411 17
www.libosano.cz

mobil 603448770
žádost o léky pošlete SMS, nebo volejte po 10.00 hod
416591334 tel. do ordinace
v případě nemoci a zastupuje MUDr M . Javůrek