Horečka nejasného původu, (FUO)

02.03.2018 09:09

Co s horečkou nejasného původu?
Definice: teplota na 38.3 Celsia déle než 3 týdny, bez zjištěné příčiny po 7 dnech hospitalizace. Pátrá se ve 4 oblastech:
infekce, malignita, autoimunní, ostatní např. léky? nebo tzv. arteficiální horečka (febris factitia) ze sebepoškozování (automutilace). Naměřená teplota vzniká manipulováním s teploměrem nebo je navozena aplikací mikrobů a pyrogenů- Např. Jořka (Menšík) ve filmu : " Všichní rodní rodáci" - si polil nohu kyselinou a strčil do hnoje. I přes veškerou diagnostickou snahu
dle statistik zůstává 2-30 % horeček neobjasněných. Proto se dnes zavádí u nejasných horeček PET-CT s 18F -fluorodexyglukozou
FDG-PET, který byl užitečný v diagnose horečka nejasného původu (FUO) až 57%.  Za touto diagnosou se nejčasteji objevila jako přičina nejasné horečky-Stilova choroba s nástupem v dospělosti (15%) a velkobuněčná arteritis, polymyalgia revmatika, IgG4-pankreatitis, sklerozující sialadentis (Mikuliczův synrom,) orbitopatie, retroperitoneální fibrosa.
Nejvíce přínosná byla diagnostická metoda FDG-PET u pacientů v diagnostice zánětu nejasné etiologie a lidí nad 50 let, s CRP nad 30 mg/l s absence horečky.

SMS 12/2017


Kontakt

Libosano s.r.o. MUDr Ivan Klener, Libochovice.

Ordinace praklickeho lékaře MUDr Ivana Klenera
Riegrova 69
Libochovice
411 17
www.libosano.cz

mobil 603448770
žádost o léky pošlete SMS, nebo volejte po 10.00 hod
416591334 tel. do ordinace
v případě nemoci a zastupuje MUDr M . Javůrek