Jak chránit ledviny před poškozením kontrastní látkou . Bikarbonát i acetylcystein zklamal.

22.05.2018 11:04
Podávat bikarbonát v infusi nebo orálně acetylcystein se doporučovalo u pacientů s poškozenou funkcí ledvin, kteří se museli podrobit rentgenu s kontrastní jodovou látkou. Prověření účinnosti tohoto postupu se provedlo na 4993 nemocných. Výsledek byl totožný v placebové skupině jako v intervenované, nebyl statisticky významný rozdíl, nebyl potvrzen žádný ochranný účinek bikarbony ani acetylcysteinu.
V obou skupinách se primární ukazatel vyskytl ve 4,4-4,7 % (tj. mortalita, nutnost dialýzy nebo zhoršení funkce ledvin o 50% ještě po  3 měsících) nezávisle na tom jaký postup se použil. 
Závěr: U nemocných se zvýšeným rizikem poškození renálních funkcí angiografickým kontrastem, není žádné z výše uvedených preventivních opatření účinné.
Zdroj. Outcomes after Angiography...
Steven D. Weisbord et al. 2/2018 N.Engl.J MEd 2018 (SMS 3/2018 str 8)

 


Kontakt

Libosano s.r.o. MUDr Ivan Klener, Libochovice.

Ordinace praklickeho lékaře MUDr Ivana Klenera
Riegrova 69
Libochovice
411 17
www.libosano.cz

mobil 603448770
žádost o léky pošlete SMS, nebo volejte po 10.00 hod
416591334 tel. do ordinace
v případě nemoci a zastupuje MUDr M . Javůrek