Jak zahájit rozhovor o paliativní péči?

14.11.2018 10:38
" Mohli bychom se podívat na vývoj zdravotního stavu v posledních měsících a dnech. Co kdybychom vytvořili společně plán pro případ dalšího zhoršní tak, aby péče, kterou dostanete, co nejvíce odpovídala vaším představám a přáním. Nejprve bych ovšem potřeboval zjistit, jak svou nemoc vnímáte, jak ji v tuto chvíli rozumíte "
Pro objektivní určení celkového stavu se používá Karnofského skóre.

 

Šestikrokový protokol pro sdělování špatné zprávy – SPIKES


 

S (Setting) – příprava na rozhovor. Předem si nastudujte dokumentaci, připravte soukromí v tiché místnosti, vypněte telefon, postavte židle proti sobě. Už by mělo být jasné, zda pacient přijde sám, nebo s blízkou osobou. V úvodu vymezte čas, který na rozhovor máte.

P (Patient perspective) – začněte pohledem pacienta. Zjistěte, jak rozumí svému zdravotnímu stavu. Ať mluví o tom, jaký byl před nemocí a co se chorobou změnilo.

I (Invitation) – získejte souhlas s předáním informace. Jak moc detailně chce být pacient informován o výsledcích vyšetření a prognóze?

K (Knowledge) – poskytněte informace. Pokud je to vhodné, začněte varovným výstřelem: „Obávám se, že pro vás mám špatné zprávy.“ Mluvte jednoduše, s pauzami, aby nemocný měl čas informace zpracovat. Po sdělení špatné zprávy by měl jako první promluvit nemocný.

E (Empathize) – reflektujte emoce, vyjádřete podporu. Zeptejte se pacientů, jak se po sdělení špatné zprávy cítí, nebojte se projevit vlastní emoce.

S (Summary and strategy) – dohodněte další postup. Mluvte o dalších krocích. Ověřte, zda pacient vše správně pochopil (ať sám shrne, co bylo řečeno a jak sdělí informaci blízkým). „Zjistěte také, kam půjde a jak stráví zbytek dne. Zjistěte, čeho se nejvíc obává, například bolesti. Jen tak mu budete schopni účinně pomoci,“ doporučuje Dr. Loučka. 

Zdroj. https://cs.wikipedia.org/wiki/Karnofského_skóre#cite_ref-1

www.terapie.digital/kongresy/kongresy-domaci/ceska-onkologie-velkou-vyzvou-je-nastaveni-paliativni-pece.html?authToken=null#

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3837542/table/table1-1742395312466903/

 


Kontakt

Libosano s.r.o. MUDr Ivan Klener, Libochovice.

Ordinace praklickeho lékaře MUDr Ivana Klenera
Riegrova 69
Libochovice
411 17
www.libosano.cz

mobil 603448770
žádost o léky pošlete SMS, nebo volejte po 10.00 hod
416591334 tel. do ordinace
v případě nemoci a zastupuje MUDr M . Javůrek