Je ultrazvukové vyšetření v těhotenství nějakým způsobem spojeno s autismem?

23.05.2018 12:02

Prevalence autistických poruch stoupá posledních několik destiletí. Nyní se odhaduje jeden autismus na 68 narozených děti. Vzestup je dán jednak změnou diagnostických kritérii, ale je třeba hledat i další příčiny.
Například data z poslední doby ukázala, že u dětí obézních matek, s gestačním diabetem nebo infekcí virem herpes simplex 2, stoupá výskyt autismu. Stejně stoupá četnost vyšetření Ultrazvukem, které je obecně považováno za bezpečné a je neregulované. Experimetny u hlodavců ukázaly, že střední dávky prenatálně aplikovné UZ energie mohou negativně ovlivnit migraci neuronů i postnatální chování pokusných zvířat.
Ve studii 420 dětí (328 chlapců a 92 dívek) průměrný věk 6,6 let.
107 dětí mělo autismus, 104 opežděný vývoj a 209 normální neuropsychický vývoj.  Všechny děti v době porodu měly gestační věk nejméně 37 týdnů. Ultrazvuková expozice byla kvatifikována (počet, čas, hloubka a čas doplerovského vyšetření) s korekcí na pohlaví dítěte, gestační věk při porodu a věk matky.
Počet UZ vyšetření v těhotenství v průměru bylo 6x. U děti s autismem byla zjištěna větší průměrná hloubka penetrace ultrazvukové energie v 1 + 2. trimestru. (12,5 cm versus 11,5 cm), Tyto rozdíly byly statisticky významné.
V diskusi autoři zmiňují, že průměrný počet UZ vyš.(6x), vysoce přesahuje doporučení gynekologické společnosti, které u fyziologického těhotenství doporučuje 2 vyšetření. Důvody, proč by větší hloubka UZ vyšetření mohla být spojena s poruchou neuronálního vývoje autoři vidí v tom, že ultrazvuk proniká hlouběji do mozku a může vést k zvýšení teploty mozku.
Závěr: Studie přináší znepokojivou informaci, že prenátální UZ vyšetření nemusí být bez následků na vývoj fetální mozkové tkáně a zejména použitá hlubka dosahu UZ energie by mohla být příčinou zvýšeného výskytu autismu, jehož nárůst pozorujeme ve stejném období, jako je nárůst ultrazvukového sledování vývoje plodu v těhotenství.
Zdroj. Asosciation of Prenatal Ultrasonography and Autism  Spectrum Disorder. N.Paul Rosman, MD1,2,3,4 Rachel Vassar
JAMA Pediatr.Published online February 12,2018. doi
SMS 3/2018 str. 11.

 


Kontakt

Libosano s.r.o. MUDr Ivan Klener, Libochovice.

Ordinace praklickeho lékaře MUDr Ivana Klenera
Riegrova 69
Libochovice
411 17
www.libosano.cz

mobil 603448770
žádost o léky pošlete SMS, nebo volejte po 10.00 hod
416591334 tel. do ordinace
v případě nemoci a zastupuje MUDr M . Javůrek