Kompresní terapie - žilní nedostatečnost.

17.08.2015 13:07

KOMPRESIVNÍ TERAPIE
V rámci kompresivní terapie používáme různé kompresivní pomůcky, můžeme je rozdělit do několika skupin:
I. kompresivní obinadla,
II. kompresivní punčochy,
III. další kompresivní pomůcky.
I. KOMPRESIVNÍ OBINADLA
          převažuje použití tzv. krátkotažných obinadel, jelikož je chceme odstranit otok končetiny. Obinadla krátkotažná mají nízký klidový tlak a relativně vysoký pracovní tlak- při chůzi. Nižší tlak v klidových podmínkách umožňuje ponechávat přiloženou kompresi také vleže, případně i v noci ve spánku, což nám zesiluje žádoucí efekt kompresivní léčby, bez rizika zaškrcení a většího diskomfortu pro pacienta.
DLOUHOTAŽNÁ OBINADLA
V případě použití obinadel je končetina vystavena relativně většímu tlaku v klidu, vleže (při neodborném přiložení hrozí zaškrcení končetiny, tlak je v klidu vzhledem k jeho větším hodnotám často vnímán nepříjemně) a při postavení a pohybu tlak výrazně klesá, tj. je mnohdy nedostatečný pro dosažení našeho kompresivního cíle. Tento druh obinadel se proto používá spíše v jiných oblastech medicíny (mimo cévní obory) a uplatní se zvláště v případě pohybové zátěže, méně často v klidu.
II. KOMPRESIVNÍ PUNČOCHY
Kompresivní punčochy jsou pomůcky, pro které je společný tzv. graduovaný tlak. Rozumí se jím přesně definované postupné snižování obvodového tlaku punčochy od kotníku přes lýtko až na stehno. V nejužším místě nad kotníkem je tlak 100% a směrem na stehno v přesně definovaných bodech postupně klesá. Tím punčocha vytváří v podstatě "tlakový trychtýř", který v klidu i při pohybu napomáhá návratu žilní krve a lymfy z periferie směrem k srdci.
Vytváříme-li kompresivní obvaz pomocí obinadel, usilujeme též obvykle o dosažení graduovaného tlaku. Zda jej ale opravdu dosáhneme, to je dáno erudicí osoby, jež kompresivní obvaz přikládá. V případě kompresivních punčoch je tohoto efektu dosaženo snadněji, protože se jedná o vlastnost, která v případě dobře zvolené a navlečené punčochy funguje automaticky, bez ohledu na odborné znalosti osoby, jež punčochu obléká.
VARIANTY A VELIKOSTI PUNČOCH
Aby bylo dosaženo žádoucí podpory oběhu, musí mít kompresivní punčocha rozsah nejméně od úrovně nártu přes kotník těsně pod koleno, jinak by nebyla využita výkonnost žilně--svalové pumpy lýtkového svalstva a punčocha by tím nesplňovala svůj komplexní kompresivní cíl. Kompresivní punčochy se vyrábějí z podobných materiálů jako kompresivní obinadla, tj. z bavlny, přírodní gumy a moderních syntetických materiálů, které mají zajistit kromě požadovaných funkčních parametrů i stále žádanější lepší parametry estetické. Kompresivní punčochy nacházíme na trhu v několika délkových variantách - lýtkové, polostehenní, stehenní a punčochové kalhoty. Mohou být vyrobeny se špičkou, nebo bez špičky. Liší se i způsobem zakončení - lýtkové mají vždy volný okraj, polostehenní či stehenní mají obvykle zakončení různými typy samonosných lemů, varianty pro pány mají někdy úchyty až v pase.
Důležitá je přesná a dobře zvolená velikost punčoch, každá firma, která punčochy vyrábí, má své velikostní tabulky (nyní většinou 3 až 7 velikostí dle obvodů končetiny + 2 varianty délky
- normální a kratší). Velmi důležité pro volbu vhodné kompresivní punčochy je tedy přesné změření rozměrů končetiny (končetin) a porovnání s velikostní tabulkou jednotlivých firem. Pokud jsou rozměry u pacienta či pacientky zásadně odlišné od velikostního spektra, je možné zhotovení kompresivních punčoch tzv. na míru. Lékař v tomto případě kromě přesných rozměrů stanovuje i požadovanou tlakovou třídu punčoch. Toto se týká zvláště pacientů a pacientek s lymfatickými otoky.
Důležité je, že kompresivní punčochy by měl lékař předepisovat až ve chvíli, kdy je eliminován nebo alespoň minimalizován otok léčené končetiny a punčocha má pak napomáhat zachování příznivého stavu. V případě končetiny s výraznějším otokem vždy zahajujeme kompresivní léčbu krátkotažnými obinadly a dle typu onemocnění volíme další léčbu (např. u lymfatických otoků komplexní léčbu lymfedému - manuální a přístrojové lymfomasáže, farmakoterapii, režimová opatření).
PODPŮRNÉ PUNČOCHY
Kompresivní punčochy se dle výše základního kompresivního tlaku rozdělují do 1. až 4. tlakové třídy. Zvláštní kapitolu tvoří tzv. podpůrné punčochy, které mají s kompresivními punčochami společný tzv. graduovaný tlak, ale hodnota základního tlaku je v jejich případě nižší. Tyto punčochy jsou vhodné jako prevence pro konfekčnější postavy nebo u nižších stadií chronické žilní insuficience (v rámci volby velikosti se obvykle bere v potaz velikost chodidla, výška postavy a hmotnost).
Některé z těchto podpůrných punčoch lze použít krátkodobě i jako punčochy léčebné. Osobně mám velmi dobré zkušenosti s podpůrnými punčochami značky MAXIS RELAX lýtkové 280 DEN s vysokým obsahem bavlny a relativně vysokým základním kotníkovým tlakem. Můžeme je s výhodou použít v případě kombinace mírných otoků způsobených žilní nedostatečností a problémů kožních, kdy je použití klasických kompresivních punčoch kvůli přítomnému otoku a kožní vyrážce kontraindikováno a pravidelné přikládání kvalitní komprese krátkotažnými obinadly mnohdy organizačně nemožné (zajištění pravidelného domácího ošetřování pacienta). V rámci tohoto článku si dovoluji připomenout, že tzv. DEN je jednotka síly vlákna použitého k výrobě konkrétních kompresivních či podpůrných punčoch, nejedná se tedy o jednotku vyjadřující tlakové poměry punčochy.
ANTITROMBOTICKÉ PUNČOCHY
Zvláštní kategorií kompresivních punčoch jsou tzv. punčochy antitrombotické. Používají se preventivně v situacích, kdy je zvýšené riziko tromboembolické nemoci a omezená pohyblivost pacienta, tj. hlavně v případě operací a úrazů. Tyto punčochy mají celkově nižší tlaky (počítá se s jejich použitím hlavně u ležících osob), snadněji se oblékají i svlékají a špičku mají uzpůsobenou tak, aby bylo možné kontrolovat prokrvení periferie končetiny.
III. DALŠÍ KOMPRESIVNÍ POMŮCKY
Mezi další pomůcky patří kompresivní návleky a nejrůznější vložky, inlaye. Kompresivní návleky se používají hlavně v případě lymfatických otoků horních končetin, někdy začínají již od oblasti prstů, někdy až od úrovně dlaně či zápěstí. Platí pro ně stejné principy jako pro kompresivní punčochy, tj. graduovaný tlak a zařazení do tlakové třídy dle výše základního tlaku. Z důvodů potřeby individualizace se daleko častěji než kompresivní punčochy vyrábějí tzv. na míru.
V případě potřeby zesílení tlaku v některé menší oblasti končetiny (např. v oblasti bércového vředu či místa, kde je nutné bodově působit na lymfatický systém větším tlakem - např. v oblastech za oběma kotníky) se do kompresivní punčochy či návleku všívají, nebo mezi jednotlivé vrstvy krátkotažných obinadel vkládají, tzv. inlaye. Ty jsou vyráběny z relativně měkkých a pružných materiálů, např. gumy, molitanu nebo silikonu, a působí na principu zesílení tlaku v požadované oblasti bez rizika zvýšení obvodového tlaku, jenž by mohl způsobit zaškrcení končetiny.
V případě jakékoli kompresivní terapie je velmi důležitá určitá erudice nejenom zdravotníka, který kompresivní terapii doporučuje a provádí, ale i osoby, jež je pomocí kompresivní terapie léčena. Vzhledem k tomu, že zvláště přiložení kompresivního obvazu v žádané funkční kvalitě není úplně jednoduché, neobejdeme se mnohdy bez spolupráce s blízkými osobami pacienta nebo se zdravotníky zajišťujícími různé typy domácí péče.
 
MUDr. VĚRA DERFLOVÁ
autorka je vedoucí lékařkou BcD Clinic Praha


Kontakt

Libosano s.r.o. MUDr Ivan Klener, Libochovice.

Ordinace praklickeho lékaře MUDr Ivana Klenera
Riegrova 69
Libochovice
411 17
www.libosano.cz

mobil 603448770
žádost o léky pošlete SMS, nebo volejte po 10.00 hod
416591334 tel. do ordinace
v případě nemoci a zastupuje MUDr M . Javůrek