Krevní test pro časnou detekci Alzheimerovy choroby.

14.05.2018 07:54

Test je založen na detekci fragmentů β amyloidu za pomoci imunoprecipitace a hmotnostní spektrometrie. Akumulace β amyloidu v mozku se děje již 20 let před propuknutím nemoci. Testem prošlo 350 Japonců a Australanů a měli 90% korelaci s klinickými příznaky nebo pozitivní pozitronovou emisní tomografii (PET).
Bohužel i časně diagnostikované preklinické stadium může být jen tristním oznámením pro postižené osoby, dokud se nenajde účinný lék.


Zdroj.: High performance plasma amyoloid β....
Akinori Nakamura et. al.
Nature volume 554., pages 249-254(08 February 2018)
SMS 3/2108 str 7.


Kontakt

Libosano s.r.o. MUDr Ivan Klener, Libochovice.

Ordinace praklickeho lékaře MUDr Ivana Klenera
Riegrova 69
Libochovice
411 17
www.libosano.cz

mobil 603448770
žádost o léky pošlete SMS, nebo volejte po 10.00 hod
416591334 tel. do ordinace
v případě nemoci a zastupuje MUDr M . Javůrek