LPS, nedostatky, cesta k nápravě.

20.06.2018 10:42
Lékařská pohotovostní služba. (LPS) Současné nedostatky.: 5x NE.
 1. Neefektivita.
 2. Nedostatečné vybavení.
 3. Nedostatečná návaznost na lékárny
 4. Nepropojenost s komplementem a lůžky.
 5. Nejednotnost.
Jak zvýšit efektivitu? 
 1. Umístit stanoviště LPS do míst s goegraficky přirozeným spádem pacientů a propojit s komplementem, radiologii a ultrazvukem, lékarnou, urgentním příjmem, (nabízí se již hotová sít okresních a městských nemocnic, )
 2. Triage pacientů, (filtr) odléhčí i lékařům, sloužící pohotovst u lůžek v nemocnicích.
 3. Hustota LPS by měla být geograficky a časově dostupná cirka dle společnosti praktických lékařů na 100 tis obyvatel 1x LPS., dojezd do 40 minut, ujednotit systém pro celé ČR,
 4. na webových stránkách uveřejnit sít stanovišt LPS s ordianční dobou. Sloužit LPS by měli krom praktiků, také někteří kompetentní ambulantní specialisté. (internisté).
 • Úskalí
 • 1) vyšší vstupní náklady, z dlouhodobé perspektivy však tato organizace LPS přinese úspory.
 • 2) Nastavit pravidla, aby LPS nebylo další duplicitou či spíše multiplicitou..
 • 3) Nucení lékařů LPS k činnostem urgentního příjmu, ke které není erudován, proto se musí jasně stanovit kompetence.
zdroj:  Practicus 5/2018, MUDr.B.Skála,prim MUDr V.Kutěj, Budoucnost LPS. str. 10.
https://en.wikipedia.org/wiki/Triage
 

 


Kontakt

Libosano s.r.o. MUDr Ivan Klener, Libochovice.

Ordinace praklickeho lékaře MUDr Ivana Klenera
Riegrova 69
Libochovice
411 17
www.libosano.cz

mobil 603448770
žádost o léky pošlete SMS, nebo volejte po 10.00 hod
416591334 tel. do ordinace
v případě nemoci a zastupuje MUDr M . Javůrek