Migréna

10.04.2017 16:24
Migréna
Souhrn: Dozvíte se, co je to migréna, výskyt, příznaky, léčba.
Definice: Migréna je záchvatovitá bolest hlavy.  Na zobrazovacích metodách nenajdeme anatomickou poruchu
Výskyt: 15-20% žen, 6% můžů někdy trpělo migrénou, nejčastěji mezi 30-50 roky věku. S věkem migrény ustupují.
 Tak 20% migrén je s aurou.Po záchvatu jsou pacienti unavení a vyčerpaní, neschopní běžné aktivity.
Diagnostika:  na základě anamnézy, průběhu bolestí. CT, MR, EEG nemají charakteristické rysy pro migrénu. Tato vyšetření se používají, když potřebujeme vyloučit jiné příčiny bolestí hlavy.
Dg.kritéria pro migrénu bez aury:
A: Minimálně 5 atak bolesti, splnující kritéria B-D
B: Neléčená ataka trvá 4-72 hod
C: Bolest splnuje minimálně 2 z následujících kritérii
1) unilaterální lokalizace
2) pulsující charakter
3) střední nebo těžká intenzita.
4) akcentace bolesti běžnou fyzickou zátěží (např. chůzi do schodů, předklon hlavy)
D. Během záchvatu bolesti se vyskytuje alespoň jedno z následujících:
1) nauzea a/nebo zvracení
2) fotofobie a fonofobie
E: Anamnéza klinické a neurol. vyš. a pomocná výšetření vyloučila organická onem.-sekundaritu.
Dg kritéria pro migrénu s aurou:
A:Minimálně 2 ataky bolesti, splňující kritéria pro běžnou migrénu a splňující a splnující kritéria bodu B.
B: Musí splňovat nejméne 3 z následujících charakteristik:
1. jeden nebo více plně reversibilních symptomů aury, svědčíci pro fokální dysfunkci mozkové kůry, nebo mozkového kmene
2. nejméně jedn symptom aury se rozvíjí déle než 4 minuty, nebo 2 a více symptomů se objevuje za sebou.
3. žádný symptom aury netrvá déle než 60 minut, je-li přítomno více symptomů, připouští se proporcionálně delší trvání.
4. bolest hlavy se objevuje do 60 minut po auře, event. může začít současně.
C: Anamnéza, klinické a neurologické vyš. a pomoc. vyš. vyloučila organické onem., resp. sekundaritu.

Terapie: Režimová opatření: dostatek spánku, vynechat psychické vypětí, stres, optické podněty, některá jídla
černá káva, sýry, hormonální antikoncepce. Klid, vsedě nebo vleže, ticho, zatemněná místnost, studené obklady na hlavu.
Medikamenty. Běžná analgetika, při neúspěchu triptany. (Triptany nedávat kardiakům a hypertonikům)
Triptany - by se neměly užívat více než 10x za měsíc, kvuli riziku lékově navozené bolesti hlavy ( sumatriptan, eletriptan) Dodržovat  kontraindikace triptanů, kam patří: těžší hypertenze, ICHS, laktace, onem. jater a ledvin, pacienti nad 65 let.)
Při nemožnosti pozření tablety  triptanů ( při zvracení) existují Triptan - nosní  spray,  U silných migrén je účinný  Valproát žilně nebo Hydrocortison i.v., antiemetika, anxiolytika.
Kdy může medikace selhat?
1) pokud není dostatečně dávkovaná, 2) pozdě nasazena, ideálně nutné před záchvatem v prodromálním stadiu,  3) nadužívání analgetik, 4) nejedná se o migrénu!
Profylaxe: cílem je snížit počet a intenzitu záchvatů aspoň o 50%. Léky se podávají denně, dlouhodobě i rok.
Postupně ve zvyšující se dávce, optimálně v monoterapii. Profylaxe se doporučuje pokud jsou záchvaty 1xtýdně, při neúčinnosti nebo intoleranci záchvatů. Užívájí se betablokátory, antiepileptika-( topiramat, valproát,) antagonisté calcia jako je flunarizin, alernativně cinarizin, tricyklická antidepresiva, SSRI při psych. komorbiditě. Magnésium možno jako doplněk léčby.
Profylaxe selhává 1) při hormonální antikoncepci, 2)  krátké trvání profylaxe, 3) přilišná očekávání od profylaxe, 4) častá změna profylaxe.
Komplikace migrény: 1) status migrenikus, tj. záchvat delší než 72 hodin, kde bývá nutná infusní terapie za hospitalizace.
2) Chronická migréna (transformovaná).  Záchvaty přecházejí do častých bolesti hlavy nízké, ale trvalé intenzity spíše tenzní s občasným  typickým záchvatem.
3) Mezi vzácné, ale závažné komplikace patří migrenósní infarkt mozku a epilepsie.
riptany - by se neměly užívat více než 10x za měsíc, kvuli riziku lékově navozené bolesti hlavy ( sumatriptan, eletriptan)
Mezi kontraindikace triptanů patří: těžší hypertenze, ICHS, laktace, onem. jater a ledvin, pacienti nad 65 let.)
Dg. kriteria Cluster headache (CH)
1. Minimálně 5 atak, splňující kritéria 2-5
2. Intenzivní unilaterální bolest, lokalizovaná v oblasti orbity, supraorbitálně a/nebo temporálně, trvající 15-180 min. (neléčená)
3. Bolest doprovází minimálně jedním z těchto příznaků - homolaterálně bolesti:
-překrvení spojiva a/nebo lakrimace.
-kongesce nosní sliznice a/nebo rhinorhea z jedné nosní dírky na straně boelsti
-edém víček
-pocení na čele a tváři
-homolaterálně miosa a/nebo ptosa
-neklid nebo agiotvanost při záchvatu.
4. Frekvence atak 1-8x denně i více
5. Anamnéza, klinické.+neurol. vyš. a pomoc. vyš. vyloučila org. onem. resp. sekundaritu.
Terapie CH: 1 akutně : kyslík, Sumatriptan i.v. 2. prorfilakticky: a. Lithium 900-900 mg/d, b) Prednison 5 dní. 80 mg a postupně snižovat.
     Nemoci spojené s migrénou: hypertenze i hypotenze, prolaps mitrální chlopně, antifosfolipidový syndrom, deprese, fobie, panické ataky, epilepsie, cévní mozkové příhody, roztroušená sklerosa, asthma, alergie, analgetická ledvina apod.
Diferenciální diagnostka:
Tensní bolest: nebývá záchvatovitá, je tupá, tlaková, svíravá, difusní, není zhoršena fyzickou námahou, nevolnost je vzácná.
Bolesti od krční páteře:  porucha dynamiky i statiky páteře, začíná v šíji, vystřeluje do spánku, není pulsní,
někdy bývají závratě, nevolností a zvracením, může být rozmazané vidění, bývají citlivé trnové výběžky obratle.
Subarachnoidální krvácení (SAK) náhlá, silná, krutá bolest, bez zjevné příčiny, kterou pacient nikdy před tím nezažil.  Zvracení, poruchy vědomí, meningální dráždění.
Transitorní ischemická ataka, (TIA) ložiskový neurologický nález, bolest nebývá, afazie, dysartrie, prchavé zhoršení zraku. Většinou u starších mužů, kuřáků.
Paroxysmální hemikranie - epizodická i chronická, podobné CH, ale kratší dobu, většinou u žen. Dobře reagují na indometacin.
Kdy to asi nebude migréna: bolest je trvalá, rychle se zhoršujcí u staršího člověka, nad 50 let, muže, nereagující na běžná analgetika,  onkologická anamnéza, fokální neurologické příznaky, meningeální příznaky.
 
volně podle  Medicína pro praxi | 2010; 7(6 a 7) | www.medicinapropraxi.cz
 

 


Kontakt

Libosano s.r.o. MUDr Ivan Klener, Libochovice.

Ordinace praklickeho lékaře MUDr Ivana Klenera
Riegrova 69
Libochovice
411 17
www.libosano.cz

mobil 603448770
žádost o léky pošlete SMS, nebo volejte po 10.00 hod
416591334 tel. do ordinace
v případě nemoci a zastupuje MUDr M . Javůrek