Mini Mental State Exam (MMSE)

25.08.2015 12:03

Test kognitivních funkcí-Mini Mental State Exam (MMSE)
Oblast hodnocení:
Max.skóre:
1.Orientace:
Položte nemocnému 10 otázek.
Za každou správnou odpověď započítejte 1 bod.
- Který je teď rok?
- Které je roční období?
- Můžete mi říci dnešní datum?
- Který je den v týdnu?
- Který je teď měsíc?
- Ve kterém jsme státě?
- Ve které jsme zemi?
- Ve kterém jsme městě?
- Jak se jmenuje tato nemocnice?(toto oddělení?,tato ordinace?)
- Ve kterém jsme poschodí?(pokoji?)
(Za každou správnou odpověd jeden bod.)
2.Paměť:
Vyšetřující jmenuje 3 libovolné předměty(nejlépe z pokoje pacienta-například židle,okno,tužka)a vyzve pacienta,aby je opakoval.
Za každou správnou odpověď je dán 1 bod (3 body celkem)

3.Pozornost a počítání:
Nemocný je vyzván aby odečítal 7 od čísla 100 a to 5 krát po sobě.
Za každou správnou odpověď je 1 bod.(celkem 5 bodů)

4.Krátkodobá paměť (=výbavnost):
Úkol zopakovat 3. dříve jmenovaných předmětů (viz bod 2.) (celkem 3 body)

5.Řeč,komunikace a konstrukční schopnosti:
(správná odpověď nebo splnění úkolů = 1 bod)
Ukažte nemocnému dva předměty (př.tužka,hodinky) a vyzvěte ho aby je pojmenoval.
Vyzvěte nemocného aby po vás opakoval:
- Žádná ale
- Jestliže
- Kdyby
Dejte nemocnému třístupňový příkaz:
"Vezměte papír do pravé ruky,přeložte ho na půl a položte jej na podlahu."
Dejte nemocnému přečíst papír s nápisem "Zavřete oči".
Vyzvěte nemocného,aby napsal smysluplnou větu (obsahující podmět a přísudek,která dává smysl)
Vyzvěte nemocného,aby na zvláštní papír nakreslil obrazec podle předlohy.1 bod jsou li zachovány všechny úhly a protnutí vytváří čtyřúhelník.
(celkem 7 bodů)
Hodnocení:
00 - 10 bodů těžká kognitivní porucha
11 - 20 bodů středně těžká kognitivní porucha
21 - 23 bodů lehká kognitivní porucha
24 - 30 bodů pásmo normálu


Kontakt

Libosano s.r.o. MUDr Ivan Klener, Libochovice.

Ordinace praklickeho lékaře MUDr Ivana Klenera
Riegrova 69
Libochovice
411 17
www.libosano.cz

mobil 603448770
žádost o léky pošlete SMS, nebo volejte po 10.00 hod
416591334 tel. do ordinace
v případě nemoci a zastupuje MUDr M . Javůrek