Nespavost, definice nespavosti, důsledky a příčiny nespavosti, terapie

31.10.2016 17:57
Souhrn: dozvíte se nespavosti, definici nespavosti, důsledky nespavosti, výskyt nespavosti.

Definice NESPAVOSTI: Nemožnost spánku nebo porucha usínání nebo časné probuzení. Důležitý je časový faktor. Tj. Nespavost trvá aspoň 1 měsíc a vyskytuje se aspoň 3x týdně.
 
Důsledky nespavosti mohou být závažné:
-zhoršení výkonnosti v práci
-pokles sociálních aktivit
-zvýšená únava
-opakované usínání během dne
-snížení pozornosti
-nebezpečí úrazu při mikrospánku
-ovlivnění řízení motorových vozidel
-somatické příznaky (hypertenze, zhoršení diabetu)
-vegetativní príznaky (bušení srdce, pocení apod)
 
Výskyt nespavosti:
Chronickou nespavosti trpí až 20% populace. Akutní nespavostpatří mezi nejčastější poruchy v populaci. Chronická se
vyskytuje zvláště s přibývajícím věkem. S akutní insomnií (viz dále) se setkal téměř každý člověk.
Přičiny nespavosti:
Nejsou zcela jasné, určitě jsou i rodinné dispozice. Podle přičiny dělíme insomnii na primární a sekundární.
 
PRIMÁRNÍ INSOMNIE
• Akutní stres. Nárůst nespavosti je zaznamenán hlavně v rozvinuté západní společnosti a souvisí se zrychlujícím se životním tempem, zvyšujícím se věkem a nepravidelným režimem spánku a bdění.
  • Idiopatická insomnie zahrnuje případy insomnie se začátkem v dětství, s celoživotním průběhem
  • Chybné vnímání spánku je porucha, při níž stížnosti na nespavost nejsou potvrzeny objektivním nálezem při sledování a vyšetřování spánku
  .  Nepřiměřená spánková hygiena
 
. SEKUNDÁRNÍ („ORGANICKÉ“) INSOMNIE tj. pokud má někdo bolesti zad nebo hlavy, že nemůže usnout, mluvíme o sekundární nespavosti.
tj. pokud odstraníme příčinu, nebo bolest, pacient pak usíná dobře. Nespavost také doprovází celou řadu nemocí, včetně duševních, napr. deprese.
částá nespavost je také u syndromu spánkové aponoe, nebo u syndromu neklidných nohou, kterému je podobný další syndrom nazvaný " periodický pohyb nohou. Oba syndromy se vyskytují samostatně, nebo jako součást jiných chorob jako je diabetická neuropatie, žilní nedostatečnost dolních končetin apod.
 
Terapie:
V současnosti patří dominantní postavení v běžné lékařské praxi při terapii insomnií  hypnotikům III. generace, tzv. „Z“ generace hypnotik (zolpidem, zopiclon),  V případě benzodiazepinů je třeba mít vždy na mysli všechny čtyři jejich základní účinky – sedativní/hypnotický, anxiolytický, myorelaxační a antikonvulzivní. Při předpisu uvedených léků je třeba zvažovat, který ze základních účinků těchto léků pro léčení potřebujeme a který je naopak nepříznivý. Dávkování je třeba vždy velmi individuálně nastavit v průběhu několika po sobě jdoucích kontrolních vyšetření.  Nežádoucí účinky BZ hypnotik zahrnují pocit únavy, závratě, somnolenci, depresi, pokles krevního tlaku. Pro rizika spojená se vznikem závislosti a tolerance nejsou BZ hypnotika určena k dlouhodobému podávání. U starších pacientů mohou nepříznivě ovlivňovat paměť a ostatní kognitivní funkce. Zvláštností nových, nebenzodiazepinových hypnotik III. generace (zolpidem, zopiclon), je jejich specifický účinek pouze na centrální benzodiazepinové receptory. Hypnotika III.generace patří  k nejbezpečnějším léčivům v indikaci poruch spánku s minimálními nežádoucími účinky. Hypnotika III. generace nevykazují následující den reziduální účinek,nevedou k rebound insomnii po přerušení podávání, nenarušují fyziologickou strukturu spánku.

 


Kontakt

Libosano s.r.o. MUDr Ivan Klener, Libochovice.

Ordinace praklickeho lékaře MUDr Ivana Klenera
Riegrova 69
Libochovice
411 17
www.libosano.cz

mobil 603448770
žádost o léky pošlete SMS, nebo volejte po 10.00 hod
416591334 tel. do ordinace
v případě nemoci a zastupuje MUDr M . Javůrek