Nova metoda v léčbě diaobezity Endobarrier

14.06.2015 10:04

Důležité upozornění pro zájemce Endobarrie

    v IKEM probíhá v současné době studie EndoBarrier (terapie obezity a diabetu mellitu II. typu pomocí endoskopického systému EndoBarrier). Vzhledem k omezenému počtu endoskopických systémů (EndoBarrier) sponzorovaných grantovou agenturou a vzhledem k vědeckému účelu studie jsme nuceni dodržovat přísná zařazovací a vylučovací kritéria (viz. níže). Prosím, odpovězte nám e-mailem (marek.benes@ikem.cz), zda-li tato níže uvedená kritéria splňujete, případně se poraďte se svým ošetřujícím lékařem. Musím upozornit, že vzhledem k enormnímu zájmu a omezenému počtu sponzorovaných systémů EndoBarrier (jen 40 kusů) nemůžeme zaručit, a to ani v případě, že budete tato kritéria splňovat, Vaše zařazení do studie. V případě zájmu bude možné zavedení EndoBarrieru nad rámec vědecké studie na vlastní náklady pacienta, protože zdravotní pojišťovny tuto metodu dosud nehradí (bližší informace opět na výše uvedeném mailu). 

S pozdravem

MUDr. Marek Beneš

Klinika GE a hepatologie IKEm

Kritéria pro výběr nemocných do studie ENDOBARRIER

Zařazovací


DM 2. typu (dg. nejméně rok před vstupem do studie)Stabilní léčba DM2 alespoň 3 měsíce před zařazením do studieHbA1c > 5,3 %, resp. 53 mmol/mol při stávající léčbě (ukazatel dlouhodobé kompenzace diabetu)Muži, ženy 18 – 65 letIndex hmotnosti : BMI nad 30

Vyřazovací

Inkretinová léčba: (léky typu Byetta, Victoza, Januvia, Janumet, Onglyza, Comboglyze, Galvus, Eucreas, Trajenta, Jentadueto). Je-li pacient na inkretinové léčbě, je nutný wash-out (přerušení  léčby) nejméně 3 měsíce.před zařazením do studieKardiovaskulární příhoda (infarkt myokardu, centrální mozková příhoda, syndrom diabetické nohy, špatně korigovaný vysoký tlak) v posledních 6 měsících. Kardiovaskulární anamnéza s nutností užívat antiagregační (Anopyrin, Ibustrin, Godasal, Apo-Tic, Plavix...) či antikoagulační (Warfarin, Clexane...) terapii, kterou nelze vysadit.Zhoršená funkce ledvin eGFR < 0,5 ml/min dle MDRDZávažná hepatopatie (závažné postižení jater)Bariatrická operace v anamnéze (operace trávicího traktu za účelem zhubnutí), krom bandáže žaludku před více než 10ti lety.

Děkuji za pochopení

MUDr. Marek BenešFotogalerie: Nova metoda v léčbě diaobezity Endobarrier

Tato fotogalerie je prázdná.


Kontakt

Libosano s.r.o. MUDr Ivan Klener, Libochovice.

Ordinace praklickeho lékaře MUDr Ivana Klenera
Riegrova 69
Libochovice
411 17
www.libosano.cz

mobil 603448770
žádost o léky pošlete SMS, nebo volejte po 10.00 hod
416591334 tel. do ordinace
v případě nemoci a zastupuje MUDr M . Javůrek