PSA a diagnostika CaP

13.07.2018 10:18

Další častou diagnosou trpící přehnanou terapii a diagnostikou je v USA karcinomu prostaty.(Cap) Myslím, že u nás to nebude jiné.
Celoživotní riziko je 13,5%, že tuto nemoc dostanete a 2,5% riziko, že na ni zemřete. Medián věku úmrtí na tuto diagnosu je 80 let.
Mnoho mužů s karcinomem prostaty nemá žádné obtíže a bez screeningu by to nevěděli, že jsou nemocní.
Důkazy jsou z randomizovaných studii, že screening pomocí PSA (prostatický antigen) zabrání 1,3 úmrtí na 1000 pacientů ve 13 letém screeningu. Tj. čistý zisk PSA screeningu Cap u mužů 55-69 let je velmi malý. U mužů nad 70 let již převažuje při léčbě a diagnostice více poškození nad benefitem (1 z 5 má po léčbě močovou inkontinenci, 2/3 mají erektilní dysfunkci, radiační zánět konečníku atd.)
Závěr: Racionální přístup: muži 50-69 let, rozhodnutí by mělo být individuální, zda použit screening (PSA) na základě pohovoru s klinikem o potenciálních přínosech a možných poškozeních při léčbě. Screening má minimální přínos a to ještě jen u lidí s familiárním výskytem tohoto onemocnění. U starších můžu má nulový spíše záporný efekt.
Zdroj SMS 5/2018 str 26,
původní: Screening for Prostate Cancer US Preventive servis Task Force Recommendation Statement, JAMA 2018, 319


Kontakt

Libosano s.r.o. MUDr Ivan Klener, Libochovice.

Ordinace praklickeho lékaře MUDr Ivana Klenera
Riegrova 69
Libochovice
411 17
www.libosano.cz

mobil 603448770
žádost o léky pošlete SMS, nebo volejte po 10.00 hod
416591334 tel. do ordinace
v případě nemoci a zastupuje MUDr M . Javůrek