Psychiatrické vyšetření

13.06.2016 15:06
Psychiatrické vyšetření
 
Na co se bude lékař ptát,když máte psychické problémy.
 
1) připravte si kontakt na sebe na příbuzné, Identifikace pacienta, základní osobní údaje,
2) připravte se že se bude vyptávat: na příbuzné 1. stupně ( souč. věk a povolání), léčení na psychiatrii, proč, jak, kde, případná sezónnost fází, s jakým efektem byl léčen, sebevraždy, podivíni, alkohol, drogy.- širší příbuzenstvo – duševní choroby a významná somatická onemocnění jako infarkt srdce, cukrovku, vysoký tlak, nádorové onemocnění, epilepsii.
3) připravte si chronologický přehled somatických chorob – porod a poporodní vývoj, infekční onem. v dětství, febrilní křeče, jiné ,,záchvaty‘‘, dětské neurotické poruchy a poruchy psychomotorického vývoje –  jako různé tiky, noční pomočování, fobie, poruchy spánku, vývojové poruchy čtení a psaní ( dyslexie, dysgrafie, přeučovaný levák) onemocnění štítné žlázy a jiná tělesná onemocnění., pobyt v nemocnici a důvod, operace apod.
4) sepište si chronologicky úrazy, zvláště úrazy hlavy s bezvědomím, onem., jiná tělesná onem., hospitalizace, operace.
5) sepište si dlouhodobě užívané léky – jaké a proč ?)  Alergie, Abuzus – alkohol ( od kolika let, maximální množství, při susp. Na etyl také: palimpsesty, ranní doušky, tahy), nikotinismus, káva, další drogy.
7) u žen gynekologická anamnéza: menarché, menopausa, potraty, porody, poruchy menstruačního cyklu
8) Průběh života - ,, jaké jste měli dětství?‘‘, styl výchovy, jak se ve výchově projevoval povaha rodičů, tresty, týrání?, vztah k rodičům, zkušenosti se školou, prospěch a kázeňské problémy, postavení v kolektivu ( kamarádi, šikana, dominantní, submisivní, …), adolescence - zájmy, kontakt s alkoholem, drogami, odchod od rodičů, dokončení školní docházky, nástup do zaměstnání, kde všude pracoval, jaké byli důvody případných změn zaměstnání, partnerské vztahy, manželství, děti,… Základní vojenská služba
9) sexuální anamnéza - Vita sexualis – sexuální iniciace, partneři, spokojenost s pohl. životem, frekvence pohlavního
styku,
10) Střet se zákonem, řidičský průkaz, zbrojní průkaz
11)  Zájmy a povaha – ptát se také na změnu zájmů či povahových rysů ( zlom v životní linii)
12) Sebehodnocení - vzdělání, změny zaměstnání, stav, byt, důchod od kdy a z jaké indikace
suicidální pokusy v anamnéze ( často nutné doplnit z dokumentace)
13) psychiatrická anamnéza: zopakovat případné dětské poruchy, první duševní obtíže, kdy, první konakt s psychiatrií, jednotlivé hospitalizace, farmakologická anamnéza, sezónnost výskytu potíží,
14) Doporučen kým, přišel s kým + kontakt, stručně důvod vyšetření.
doslovně zaznamenat, co pacient říká somatoneurologickému vyšetření,

Kontakt

Libosano s.r.o. MUDr Ivan Klener, Libochovice.

Ordinace praklickeho lékaře MUDr Ivana Klenera
Riegrova 69
Libochovice
411 17
www.libosano.cz

mobil 603448770
žádost o léky pošlete SMS, nebo volejte po 10.00 hod
416591334 tel. do ordinace
v případě nemoci a zastupuje MUDr M . Javůrek