Roboticky asistované operace v chirurgii.

08.03.2018 11:12

Přinašejí roboticky asistované laparoskopické výkony nějaké benefity?

Bohužel se ukazuje, že roboticky asistované výkony spíše jen zvyšují náklady. Čas operace nezkrátily, postoperační komplikace významně nesnížily.
Robiticky asistované laparoskopické výkony se objevily jako nový přístup s předpokladem minimální invazivních chir. výkonů.
2 studie porovnávaly výsledky a náklady obou operačních postupů.
V 1. studii se roboticky asistovaně prováděla radikální vyříznutí ledviny. Chrirugové z Stanfordu a Soulu provedli 23 754 operací. Z toho 18 574 tis klasicky laparoskopicky a 5 180 roboticky aistovaně nefrektomie (vyříznutí nemocné ledviny). Výzkumníci nenalezli žádné významné rozdíly mezi oběma typy výkonů v oblasti významných pooperačních komplikací, zato měla významně vyšší náklady robotická operace.
Ve druhé studii z VB byl hodnocen roboticky asistovaný chir. výkon v porovnání s konvenční laparoskopickou chirurgii pro léčebnou resekci nádoru konečníku u 471 pacientů. Ani zde se neprokázalo, že má roboticky asistovaný výkon výhody oproti laparoskopickému, nicméně náklady byly přibližně o 1000 liber vyšší. Lze tedy souhlasit s názorem, že se jedná o módní, marketingem rozširovaný operační trend, který pouze navyšuje náklady a zatím neprokázal žádné výhody nad běžnými laparoskopickými operacemi. :o
Moje poznámka: Móda robotických operací postihla i ČR a pojišťovny v tomto případě nejsou zrovna odolné vůči módním trendům.
Zdroj: Effect of robotic-assisted vs. conventional laparoscopic surgery...
Jayne D, et al. JAMA 2017, DOI: 10.1001/jama.2017.7219
Association of robotic-assissted vs. laparoscopic radical nephectomy .....
Jeong IG et.al.
JAMA 2017, DOI:10.1001/jama.2017.14586


Kontakt

Libosano s.r.o. MUDr Ivan Klener, Libochovice.

Ordinace praklickeho lékaře MUDr Ivana Klenera
Riegrova 69
Libochovice
411 17
www.libosano.cz

mobil 603448770
žádost o léky pošlete SMS, nebo volejte po 10.00 hod
416591334 tel. do ordinace
v případě nemoci a zastupuje MUDr M . Javůrek