Slazené nápoje

15.06.2018 10:07

Slazené nápoje dramaticky zvyšují kardiovaskulární mortalitu.

3/2018 se na zasedání Americké kardiologické společnosti pro epidemiologii a prevenci prezentovala práce (18 tis osob, starých 45 let a více), kteří byli zařazení do výzkumu životního stylu a zdraví. Průměrná doba sledování 6,9 let, zemřelo 1465 osob, z toho 279 úmrtí na kardiovaskulární nemoci.
Po rozdělení účastníků do kvartilů podle konzumace slazených nápojů, tedy limonád, ovocných nápojů včetně džusů, autoři shledali, že riziko mortality na koronární onemocnění je významně vyšší ve skupině nejvyššího kvartilu konzumace slazených nápojů a toto riziko je prakticky zdvojnásobené oproti kvartilu s nejnižší konzumací. Stejné riziko úmrtí ze všech příčin bylo nejvyšší v horním kvartilu konzumace.
Zvýšené riziko celkové mortality i na KV nemoci zůstalo neovlivněno po korekci na faktory jako je věk, BMI, pohlaví, příjmovou kategorii, region, kouření, konzumaci alkoholu a fyzickou aktivitu. Nicméně mortalita byla nejvíce ovlivněna u osob, které byly navíc obézní a osob z vrstev s nižšími příjmy.
V nejvyšším kvartilu konzumace sladkých potravin podobná závislost zjištěna nebyla. Nápoje jsou často slazeny například fruktózovým cukrem a dalšími přídatnými umělými sladidly.
Závěr: Toto již bylo zdokumentováno v dřívějších studiích, ale toto je první studie, která dokladuje mortalitu na nemoci srdce a i mortalitu ze všech příčin. Asi by byla vhodná pozitivní intervence ze strany zdravotnického systému. :D

Zdroj: SMS 4/2018 str 30, primární zdroj., Lichtenstein and Johnson. American Heart Associacionś Epidem…..Sessions 2018, Abstract 051, (P222) Presented March 21/2018


Kontakt

Libosano s.r.o. MUDr Ivan Klener, Libochovice.

Ordinace praklickeho lékaře MUDr Ivana Klenera
Riegrova 69
Libochovice
411 17
www.libosano.cz

mobil 603448770
žádost o léky pošlete SMS, nebo volejte po 10.00 hod
416591334 tel. do ordinace
v případě nemoci a zastupuje MUDr M . Javůrek