Sociální izolace zabíjí, řešením by mohl být "befriending".

16.04.2018 11:27
Problematikou sociální osamělosti se zabývalo několik metaanalýz v zahraničí za a) metaanalýza u Utahu zahrnující 148 studii s více než 300 tis účastníky, z které vyplynulo, že sociální zařazení snižuje riziko úmrtí na polovinu. za b) metaanalýza (70 studii) s více než 3,4 miliony účastníků, která ukázala, že sociální izolace má významný efekt na riziko předčasné smrti. Toto riziko je přinejmenším stejné jako další známe rizikové faktory jako je např. obezita a kouření.
c) dlouhodobá studie publikovaná v r 2016 u Harvardu sledovala deficit sociálních vztahů a zjistila, že tento deficit zvyšuje incidenci koronárních příhod o 29% a mozkové mrtvice o 32%.
V anglosaské literatůře se razí slovo befriending, tj. nalezení přátel. Zatím nesměle startují programy, které se snaží vtahovat osamělé seniory do nejrůznější společenských aktivit.

 Zdroj. SMS únor 2018, str. 20, orig. z JAMA 2017,318 Loneliness Might be a Killer.,..... Rita Rubin.

 


Kontakt

Libosano s.r.o. MUDr Ivan Klener, Libochovice.

Ordinace praklickeho lékaře MUDr Ivana Klenera
Riegrova 69
Libochovice
411 17
www.libosano.cz

mobil 603448770
žádost o léky pošlete SMS, nebo volejte po 10.00 hod
416591334 tel. do ordinace
v případě nemoci a zastupuje MUDr M . Javůrek