Sociální "nakažlivost" obezity

26.04.2018 11:47
    Již dříve byly publikovány práce, jež upozornily na to, že stále více dospělých se necítí být subjektivně otylí, ačkoliv ve skutečnosti jsou objektivně obezní nebo "trpí" nadváhou. Obezita a nadváha se tak stává novou normou.
Vyšší výskyt obezity a nadváhy v určitém regionu je spojen s vyšším rizikem obezity i u jedince, který se do regionu přistěhuje a delší dobu v něm žijí.  Psychologové mluví o chybě vlastní selekce, kdy charakteristiky lidí je vedou k vlastnímu výběru určité skupiny lidí a názorů.
Průzkum tohoto jevu měl potvrdit nebo vyvrátit sociální nakažlivost obezity. Zkoumaly se rodiny z 38 vojenských základnách a zjištovalo se, jestli lidi s vyšším BMI maj všší riziko být obézní, pokud žijí ve vojenských základnách, kde je vyšší výskyt obezity. Zkoumalo se 1519 rodin vojenského personálu a zjistilo se, že každé 1% výskytu obezity v regionu je spojeno s vyšším BMI u sledovaných rodin a vyšším rizikem obezity u rodičů. BMI dětí byl také zvýšen. Tento vztah byl více vyjádřen u delších pobytů v těchto "deviatních oblastech obezity."
Závěr: studie potvrdila hypotézu o sociální nakažlivosti obezity.tj. Život v komunitě s vyšším výskytem obezity šanci být obézní: zvyšuje u dětí i dospělých.

Původní zdroj: Associations of Exposure to Communities With higher Rations of Obesity....Datar A, Nicosia N.

JAMA Pediatr 2018 jan 22.  SMS 2/2018str 32.


Kontakt

Libosano s.r.o. MUDr Ivan Klener, Libochovice.

Ordinace praklickeho lékaře MUDr Ivana Klenera
Riegrova 69
Libochovice
411 17
www.libosano.cz

mobil 603448770
žádost o léky pošlete SMS, nebo volejte po 10.00 hod
416591334 tel. do ordinace
v případě nemoci a zastupuje MUDr M . Javůrek