Výskyt "overtreatment" hypertenze a diabetu u seniorů.

23.11.2020 13:00

Dnes se čím dál častěji spíše než s nedostatečnou léčbou setkáváme s přehnaně intenzivní terapii. Výzkum se zaměřil na "overtreatment" u diabetu a hypertenze seniorů. "Overtreatment" diabetu byl definován u seniorů (starší 65 let) glykovaný hemogobin HbA1c více jak 47 mmmol/L, což odpovídá průměrné hodnotě glykemie 7,5 mmol/l při podávání nejméně dvou perorálních antidiabetik nebo inzulinu. "Overtreatment" (což se dá přeložit jako přehnaná medikamentozní intenzita) hypertenze byl definován tlak pod 120/65 mm Hg. Overtreatment se u diabetu zjistil v 10% případů a u hypertenze v 7% případů..

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32088879/


Kontakt

Libosano s.r.o. MUDr Ivan Klener, Libochovice.

Ordinace praklickeho lékaře MUDr Ivana Klenera
Riegrova 69
Libochovice
411 17
www.libosano.cz

mobil 603448770
žádost o léky pošlete SMS, nebo volejte po 10.00 hod
416591334 tel. do ordinace
v případě nemoci a zastupuje MUDr M . Javůrek