Vyšší volný tyroxin fT4 (v horní oblastí normálního rozmezí) zvyšuje riziko fibrilace síní.

25.02.2019 10:22
Analýza 173 914 osob sledovaných 6,3 roku. Po korekci na další rizika byla prevalence fibrilace síní o 40% vyšší u pacientů v nejvyším kvartilu fT4 v porovnání s nejnižším kvartilem. Při substituci tyreoidálních hormonu je třeba krom TSH kontrolovat i fT4. Spíše se držet při substituci  dolní hranice normy fT4.
https://www.medscape.com/viewarticle/904785
Overtreating Hypothyroidism: Link to Atrial Fibrillation
Nancy A. Melville
November 12, 2018
 

 


Kontakt

Libosano s.r.o. MUDr Ivan Klener, Libochovice.

Ordinace praklickeho lékaře MUDr Ivana Klenera
Riegrova 69
Libochovice
411 17
www.libosano.cz

mobil 603448770
žádost o léky pošlete SMS, nebo volejte po 10.00 hod
416591334 tel. do ordinace
v případě nemoci a zastupuje MUDr M . Javůrek