Ze světové literatury

09.02.2018 08:01

1)     Efektivnost perkutanní koronární angioplastiky (PCI)  pacientů se stabilní formou anginy pectoris s významnou steózou jedné věnčité tepny, po ošetření této stenozy PCI nebo pouhého provedení falešného placebového zásahu bylo zjištěno, že v obou sledovaných skupinách ve studii ORBIT nebyl zjištěn žádný rozdíl v symptomatologii ani objektivně měřené výkonnosti.) 

zdroj.: Percutaneous cor. int. in stable angina (ORBITA): Al-Lamee R, Thompson D, Lancet 2017 DOI: 10.1016/S0140-6736(17)32714-9

2) Výsledky koronární angioplastiky u pacientů se stabilní anginou pectoris (FAME -2), byly porovnávány PCI na stenózách s významným snížením průtokové rezervy byly následující: nemocní s PCI měli významně nižší pravděpodobnost indikace následné revaskularizace (nižší mortalita se neprokázala, ani nebyla nižší pravděpodobnost vzniku dalšího infarktu srdce.)

zdroj: Clinical Outcomes and Cost -Effectivnes of fr.....
William F. Fearon, Takeshi Nishi et al. Cirulation 2017

 

 

 

 

 


Kontakt

Libosano s.r.o. MUDr Ivan Klener, Libochovice.

Ordinace praklickeho lékaře MUDr Ivana Klenera
Riegrova 69
Libochovice
411 17
www.libosano.cz

mobil 603448770
žádost o léky pošlete SMS, nebo volejte po 10.00 hod
416591334 tel. do ordinace
v případě nemoci a zastupuje MUDr M . Javůrek