Aktuality

Inhibitory protonové pumpy (IPP) zvyšují riziko zlomeniny stehenní kosti u hemodialyzovaných pacientů

27.02.2019 11:50
    70 % hemodialyzovaných užívá IPP a tím si zhruba o 20% zvyšují riziko zlomeniny proximálního femuru. H2 blokátory tento efekt nevykazují. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30262672 Clin J Am Soc Nephrol. 2018 Oct 8;13(10):1534-1541. doi: 10.2215/CJN.02190218. Epub 2018 Sep...
Celý článek

Finanční pobídky firem vyrábějící implantabilní defiobrilátory (ICD) pro kardiology v USA.

27.02.2019 11:02
Lékaři, kteří dostali nevyšší finanční částky od určitého výrobce, 3x až 12x více preferovali ICD od tohoto výrobce, než od jiných. "Overtreatment" (přehnané léčení) se nepodařilo prokázát.    Zdroj. : Industry Payments to Cardiologists Sway Device Selection Patrice...
Celý článek

Vyšší volný tyroxin fT4 (v horní oblastí normálního rozmezí) zvyšuje riziko fibrilace síní.

25.02.2019 10:22
Analýza 173 914 osob sledovaných 6,3 roku. Po korekci na další rizika byla prevalence fibrilace síní o 40% vyšší u pacientů v nejvyším kvartilu fT4 v porovnání s nejnižším kvartilem. Při substituci tyreoidálních hormonu je třeba krom TSH kontrolovat i fT4. Spíše se držet při substituci ...
Celý článek

Aortokoronární bypass nebo PCI u diabetiků?

25.02.2019 07:45
Pokračování studie FREEDOM prokázalo, že i v dlouhodobém horizontu  u pacientů s diabetem a mnohočetným stenozami na koronárním řečišti je lepší přístup bypass než PCI (farmokologicky aktivní stenty).   https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30428398   J Am Coll Cardiol. 2019...
Celý článek

Chronické srdeční selhání a aerobní fyzická zátěž

25.02.2019 07:25
Aerobní fyzická zátěž je prospěšná i pro nemocné s chronickou formou systolického srdečního selhání. Staří generace lékařů se učila, že pacint se srdečním selháním by se měl šetřit. Citovaná randomizovaná studie to vyvrací. 2331 nemocných s průměrnou ejekční frakcí srdce 25%, NYHA klasifikace...
Celý článek

Aortální tuhost zvyšuje riziko demence.

25.02.2019 07:13
Aortální tuhost se měřila rychlostí pulsové vlný,  u 532 osob starších 70 bez klinických známek demence po dobu 15 let. Vysoká aortální tuhost byla  přítomna hlavně u osob s nízkou fyzickou aktivitou, vyšším systolickým tlakem a vyšší srdeční frekvenci a větším objemem pasu.   zdroj...
Celý článek

Fyzická zátěž snížuje aortální tuhost.

25.02.2019 07:04
Aortální tuhost je významně spojena  se zvyšením rizika demence.  Rizikové faktory  pro kardiovaskulární nemoci je hypertenze, diabetes a také zvýšená tuhost  aorty. Aortální tuhost se měří  rychlostí pulzové...
Celý článek

Dlouhodobé účinky intenzivní kontroly glykemie na funci ledvin

31.01.2019 10:56
Ve studii se sledoval  krom těsné kompenzace glykemie také těsná kompenzace  krevního tlaku a vliv  léčby fenofibrátem u diabetiků 2. typu s vyšším kardiovaskulárním rizikem - jaký vliv to bude mít na funkci ledvin. Výsledkem prezentované studie je, že intenzivní glykemická...
Celý článek

Uhlovodany v dietě a mortalita.

29.01.2019 11:26
      Módní diety s nízkým obsahem cukrů a s poměrně volnějším příjmem proteinů a tuků (ketogenní dieta) zkoumali výzkumnici. Na pomoc si vzali metaanalýzy a prospektivní kohortové studie.. Krátkodobé účinky jsou známy , ale dlouhodobý účinek omezení uhlovodanů na mortalitu, jak se...
Celý článek

Hladovění jako léčba diabetu 2. typu

29.01.2019 10:56
3 kazuistiky  demonstrovaly, že u obesních s DM 2 s občasnou hladovkou dokáže snížit tělesnou hmostnost už během jednoho měsíce a vysadit poměrně vysoké dávky podávaného inzulinu. zdroj: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30301822  
Celý článek
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

Libosano s.r.o. MUDr Ivan Klener, Libochovice.

Ordinace praklickeho lékaře MUDr Ivana Klenera
Riegrova 69
Libochovice
411 17
www.libosano.cz

416591334 tel. do ordinace
v případě nemoci a zastupuje MUDr M . Javůrek