Aktuality

Nejčastějí infekce z bazénu a vířivkách

09.11.2018 09:02
V období 2000-2014 bylo hlášeno v USA 493 epidemii z veřejných bazénů. Původce byl v 89% Cryptosporidum parvum-prvok, přežívá i v řádně chlorovaných vodách. Křeče v břiše, vodnatý průjem zvracení - inkubační doba 2-10 dní, po napití bazénové vody. Obtíže mizí bez léčby, nutná je však rehydratace....
Celý článek

Hypoglykémie na jednotkách inntenzivní péče (JIP) při léčbě hyperkalémie.

09.11.2018 08:12
   Na JIP se dává v indikaci hyperkalémie rutinně infusní léčba (glukózy s inzulinem), což sice snižuje draslík, ale vede mnohdy i k vážným hypoglykemiím. (pod 3,8 mmol/L) 1307 pacientů, retrospektivně sledováno 5 let s hyperkalemii více jak 5,3 mmol/l, kteří dostali inzulin+GLU, bylo...
Celý článek

Fibrilace síní (FIS) a flutter síní (FLUS) nemají stejná rizika komplikací.

09.11.2018 07:42
Zpracovano bylo skoro 220 tis osob, sledováno po 3 roky,  Výsledek: na stoosoboroků, měla FIS 2x více cévních mozkových příhod (CMP) i hospitalizací pro srdečního selhání, než FLUS.  Navíc u FLUS se objevuje CMP až u komplikovanějších pacientů se skorem CHA2DS2-VASc více jak 5....
Celý článek

Endometrioza

08.11.2018 11:33
Endometrióza. Výskyt: 10% žen! potíže: pánevní boelst, dysmenorea, dyspareunie, snížena fertilita. Diagnosa: MR, Sono, mobilita při palpačním, klinickém vyšetření.Léky: zvyšující dostupnost progesteronu. Operace dělohy. Zdroj: Endometriosis: Five Things to Know, P. Kovacs, Medscape Jul 24/2018
Celý článek

Direktní antiokagulanc (DOAC/NOAC) u fibrilace síní, nonadherence.

07.11.2018 12:25
V praxi je prevence tromboembolismu za pomoci Warfarinu oproti dražším DOAC přinejmenším srovnatelná. Zvláště patrné je to u pacientů s nízkou adherencí. Zdroj. Poor NOAC Adherence in AF Wreaks Havoc on Efficacy vs.Warfarin. Steve Stiles Medscape May 17,2018    
Celý článek

Kvalita spermatu zřejmě závisí i na ročním období.

07.11.2018 12:16
Reprodukční klinika v Curychu zhodnotila přes 12 tis. vzorků spermatu. Významný vzestup koncentrace spermií je na jaře, ale i cirkadiiánní vliv je patrný. Nejvíce spermií je po ránu ( v 7.30 hod). Zdroj. Diurnal a seasonal changes in semen quality... Xie M, Utzinger KS, Chronobiol. Int. 2018...
Celý článek

Diagnostika nádorů z krevního testu s vysokou citlivostí a specifitou je zatím v plenkách.

02.11.2018 11:57
Diagnostika nádorů z krevního testu s vysokou citlivostí a specifitou je zatím v plenkách. Stanovení specifické mutace DNA uvolněné do krevního oběhu ze somatických buněk je sice nadějnou metodou, ale stále ještě není použitelný. 1)  laboratorně technicky náročný. 2) cena je pro široké...
Celý článek

Co nového v gastroenterologii v posledním roce, pro praxi.

26.10.2018 12:02
Výzkumy ukazují, že v průměru trvá 17 let než jsou důležité poznatky z teorie do praxe dostatečně implementovány. a) Dráždivý trančník: léčba frustrující, jak pro lékaře tak pacienty, je spíše empirická. Kompletní remise( tj.-1-2 normální stolice během 6 měsíců) se dostavila u 89% pacientů po...
Celý článek

5 pravidel zdravého životníhí stylu.

17.07.2018 11:19
Naše zdraví máme především ve vlastních rukou. K prodloužení života nejméně o 10 let vede dodržování. 5 pravidel zdravého životního stylu zkoumali výzkumníci a stanovili tato pravidla: 1) celoživotní nekuřáctví 2) BMI v rozmezí 18,5-24,5 kg /m2 3) 30 minut nebo více střední nebo vyšší fyzické...
Celý článek

PSA a diagnostika CaP

13.07.2018 10:18
Další častou diagnosou trpící přehnanou terapii a diagnostikou je v USA karcinomu prostaty.(Cap) Myslím, že u nás to nebude jiné. Celoživotní riziko je 13,5%, že tuto nemoc dostanete a 2,5% riziko, že na ni zemřete. Medián věku úmrtí na tuto diagnosu je 80 let. Mnoho mužů s karcinomem prostaty nemá...
Celý článek
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

Libosano s.r.o. MUDr Ivan Klener, Libochovice.

Ordinace praklickeho lékaře MUDr Ivana Klenera
Riegrova 69
Libochovice
411 17
www.libosano.cz

416591334 tel. do ordinace
v případě nemoci a zastupuje MUDr M . Javůrek