Aktuality

Nefrokalcinoza u primární hyperparathyreózy.

12.11.2018 10:49
Nefrokalcinóza a/nebo nefrolitiáza je u 25% pacientů s hyperatyreózou, závisí na tíži choroby. Snížená funkce ledvin je u 8% pacientů s touto nemocí. Predictors of renal function and calcifications in primary hyperparathyroidism: A nested case-control study. Ejlsmark-Svensson H1, Bislev...
Celý článek

Krvácení v menopauze

12.11.2018 10:39
Každé krvácení z rodidel v menopauze je nutné vyšetřit. Je zde 9% riziko, že se jedná o Ca endometria. Může se samozřejmě jednat i o benigní záležitost. Zdroj: Association of Endometrial Cancer Risk With Postmenopausal Bleeding in Women A Systematic Review and Meta-analysis Megan A. Clarke,...
Celý článek

Otevřené foramen ovale a nekardiální operace, rizika.

12.11.2018 09:26
Riziko iCMP (ischemické cévní mozkové příhody.) je zvýšené nejen krátkodobě ale minimálně ještě 2 roky po operaci. Co s tím? Aktivní vyhledávání formanen ovale a následné nasazení antitrombotické terapie? Patent foramen ovale and long-term risk of ischaemic stroke after surgery...
Celý článek

Zlomeniny krčku femuru.

12.11.2018 09:10
Zjištěna zvýšená mortalita starších osob s osteoporoticku zlomeninou horní části stehenní kosti. Mírně přetrvává deset let po zlomenině. Zdroj: Persistence of excess mortality following individual non-hip fractures: A relative survival analysis.Tran T1, Bliuc D1, Hansen L2, Abrahamsen...
Celý článek

Blokátor kalciového kanálu (BKK) v nosním spreji.

09.11.2018 11:32
Parenterální léky k ukončení rozběhnuté paroxysmální supraventrikulární tachykardie nejsou k dispozici. Etripamil (BKK) v nosní spray v II. fázi klinického zkoušení v dávce 140 mg dokázal SV tachykardii trvající 5minut a déle, zastavit u 95% pacientů do 15 minut.. Placebo pouze v 35%. Zdroj:...
Celý článek

Kouření marihuany je spojeno u adolescentů s vyšším výskytem psychotických příznaků

09.11.2018 10:59
3720 středoškoláků z Montrealu a okolí 4 roky vyplňovalo anonymně dotazník, jak často kouří cannabis. Prevalence byla 30%. Studie prokázala významný vztah mezi kouřením marihuany a psychotickými symptomy. Zdroj. Association of Canabis Use With Adolescent Psychotic Smyptoms. Joslane Bourque ,...
Celý článek

Léčba srdečního selhání se sníženou ejekční frakcí, doporučení se rozchází s praxí.

09.11.2018 10:10
Léčba srdečního selhání se sníženou ejekční frakcí - jedna věc je doporuční, druhá věc je praxe. 3518 pacientů, průměrny věk 66, průměrná ejekční frakce 29%. Z toho 27% nemělo předepsáno ACEi/ARB/ARNI, 33% nemělo BB a 67% MRA (Verospiron). Pokud pacienti měli předepsané léky, tak jen naprostá...
Celý článek

Proti věku není léku, ani na JIPkách.

09.11.2018 09:54
3036 kriticky nemocných, průměrný věk 85 let, byli randomizováni k přijetí na JIP nebo standardní lůžku. Po 6 měsících nebyl rozdíl v mortalitě. Zdroj.: Triage on Long-term Mortality Among Critically ill Elderly.... Betrandd Guidet et al. JAMA. 2017, 318(15)  
Celý článek

Nejčastějí infekce z bazénu a vířivkách

09.11.2018 09:02
V období 2000-2014 bylo hlášeno v USA 493 epidemii z veřejných bazénů. Původce byl v 89% Cryptosporidum parvum-prvok, přežívá i v řádně chlorovaných vodách. Křeče v břiše, vodnatý průjem zvracení - inkubační doba 2-10 dní, po napití bazénové vody. Obtíže mizí bez léčby, nutná je však rehydratace....
Celý článek

Hypoglykémie na jednotkách inntenzivní péče (JIP) při léčbě hyperkalémie.

09.11.2018 08:12
   Na JIP se dává v indikaci hyperkalémie rutinně infusní léčba (glukózy s inzulinem), což sice snižuje draslík, ale vede mnohdy i k vážným hypoglykemiím. (pod 3,8 mmol/L) 1307 pacientů, retrospektivně sledováno 5 let s hyperkalemii více jak 5,3 mmol/l, kteří dostali inzulin+GLU, bylo...
Celý článek
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>

Kontakt

Libosano s.r.o. MUDr Ivan Klener, Libochovice.

Ordinace praklickeho lékaře MUDr Ivana Klenera
Riegrova 69
Libochovice
411 17
www.libosano.cz

416591334 tel. do ordinace
v případě nemoci a zastupuje MUDr M . Javůrek