Aktuality

Kouření byť jediné cigarety denně významně zvyšuje kardiovaskulární riziko

16.05.2018 11:34
Řada kuřáků se snaží významně omezit kouření cigaret z původních 20-25 na několik denně s předpokladem , že to bude stačit na snížení známých rizik. Je to možná pravda u rakoviny plic, ale nikoliv u srdečně-cévních nemocí. Bylo analyzováno 141 kohortových studií mezi roky 1946 až 2015, které...
Celý článek

Krevní test pro časnou detekci Alzheimerovy choroby.

14.05.2018 07:54
Test je založen na detekci fragmentů β amyloidu za pomoci imunoprecipitace a hmotnostní spektrometrie. Akumulace β amyloidu v mozku se děje již 20 let před propuknutím nemoci. Testem prošlo 350 Japonců a Australanů a měli 90% korelaci s klinickými příznaky nebo pozitivní pozitronovou emisní...
Celý článek

Kopřivka - jak na ní.

03.05.2018 11:03
Kopřivka: akutní (pod 6 týdnů) obvykle vymizí do 24 hod, není problém,  angioedém je podkožní nebo slizniční otok v barvé kůže, nebo mírně zarudlý, svědící, ústup do 72 hod, po vyloučení jiných příčin (analfylaxe, autoimunní syndromy, hereditární angioedémy.) - není problém. Může být...
Celý článek

Sociální "nakažlivost" obezity

26.04.2018 11:47
    Již dříve byly publikovány práce, jež upozornily na to, že stále více dospělých se necítí být subjektivně otylí, ačkoliv ve skutečnosti jsou objektivně obezní nebo "trpí" nadváhou. Obezita a nadváha se tak stává novou normou. Vyšší výskyt obezity a nadváhy v určitém regionu je...
Celý článek

Chřipka, data o počtu úmrtí ze 47

24.04.2018 09:31
Jsou k dispozici nová mortalitní data, umrtí na chřipku, z 47 zemí z období 1999-2015, byla vyloučena data o úmrtí během pandemií. V tomto období umíralo na sezónní chřipku ve světě 291 až 446 tis. osob. Nejvíce jsou ohroženi senioři nad 75 let, v různých zemích různě. ( 18-233/na 100 tis...
Celý článek

Co predikuje trombocytóza u CHOPN

23.04.2018 10:47
Zvýšený počet krevních destiček (Trombocytóza) u chronické obstrukční pulmonální nemoci (CHOPN) je spojena s vyšší specifickou morbiditou. Reaktivní trombocytoza bývá u zánětů, stresu u zvýšených hladin trombopoetinu, či Interleukinu-6, Při animálních pokusech je trombocytóza spojena u alergických...
Celý článek

Diabetes 2.typu byl léčen elektrickou stimulací karotického sinu. (potkani)

20.04.2018 09:33
I přes to, že v poslední době zažíváme búm nových antidiabetik, výraznější  redukce kardiovaskulárních nemocí, jako hlavní přičiny smrti u diabetiků, nenastala. Velmi efektivní jsou bariatrické operace, fundoplikace žaludku, pro většinu diabetiků však není tato metoda použitelná. Stále se...
Celý článek

Psoriása (lupénka) a kardiovaskulární choroby.

20.04.2018 09:28
Průřezová analýza 2254 pacintů (59% psoriatickou artritidu, 41% psoriázu-lupénku) z Kanady, USA a Izraele. je velice zajímavá i z toho hlediska, že adherence k doporučovaným postupům léčby rizikových faktorů - kardiovaskálárních chorob, a to jak praktiků tak pcientů není příliš vysoká. Přitom...
Celý článek

Racionalizace předoperačního vyšetření

19.04.2018 11:07
Předoperační vyšetření se dělá schématicky a chirurgická pracoviště máj seznamy nutných předoperačních testů, které nejsou přizpůsobeny náročnosti plánovaného operačního výkonu. Dělá se velké množství zbytečných vyšetření, zvláště u mladších osob k nenáročným výkonům. Anesteziologové v nemocnici...
Celý článek

Hyperhydratace u nemocných dětí na JIP

18.04.2018 12:04
Přetížení tekutinami je částá bolístka na jipkách a metabolických jednotkách, která trápí personál i nemocné. Nyní se objevila studie, která totéž dokazuje u kriticky nemocných dětí. Dodávka tekutin je podstatnou složkou resuscitace a kriticky nemocných. K hyperhydrataci dochází díky  podávání...
Celý článek
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>

Kontakt

Libosano s.r.o. MUDr Ivan Klener, Libochovice.

Ordinace praklickeho lékaře MUDr Ivana Klenera
Riegrova 69
Libochovice
411 17
www.libosano.cz

416591334 tel. do ordinace
v případě nemoci a zastupuje MUDr M . Javůrek