Aktuality

Racionalizace užívání antibiotik.

01.04.2019 14:02
Na jedné straně mohou zachraňovat životy na druhé straně také mohou způsobit značnou újmu na zdraví. Před nasazením antbiotik (ATB) je třeba si položit několik otázek. 1) Jedná se vůbec o bakteriální infekci? Zvláště když pacient nemá teploty nebo má jen na rentgenu nález, interpretovatelný...
Celý článek

Otevřít jen tepnu zodpovědnou za infarkt nebo všechny tepny s kritickou stenózou?

19.03.2019 09:42
V této studii vědci zkoumali u pacientů s akutním infarktem a kardiogenním šokem riziko smrti a selhání funkce ledvin. Ze studie vyplynulo poznání, že angioplastika se zavedením stentu na infarktové tepně oproti revaskularizaci všech postižených tepen ještě po roce měla srovnatelnou...
Celý článek

Plicní hypertenze u myeloproliferativních chorob

19.03.2019 09:04
Myeloproliferativní nemoci jsou uváděny jako přičina plicní hypertenze. Ve starších souborech se uvádělo v širokém rozmezí  ( 5-48%.) V dánské studii se toto tvrzení prověřovalo transesofageálním echokardiografii (TTE) a ukázalo se, že plicní hypertenze se vyskytuje pouze v 3,8% a ještě...
Celý článek

Statiny a riziko gynekomastie.

19.03.2019 08:36
Statiny a riziko gynekomastie. Gynekomastie je benigní proliferace mléčné žlázy u mužů. Objevuje si nerovnováhy mezi estrogeny a testosteronem. Po padesátce má gynekomastii v určité míře polovina mužů. Při užívání statinů dochází v významnému poklesu hladiny testosteronu. Dle této studie...
Celý článek

Deprese a endometrióza

19.03.2019 08:23
Endometrióza je častá gynekologická diagnóza, spojena s chronickou pánevní bolesti a depresemi. Což potvrdila tato meta-analýza. Am J Obstet Gynecol. 2019 Mar;220(3):230-241. doi: 10.1016/j.ajog.2018.11.123. Epub 2018 Nov 9. Depressive symptoms among women with endometriosis: a systematic...
Celý článek

Podávání transfuzi červenených krvinek a poškození mozku

19.03.2019 08:03
Podávat transfuze červených krvineck u mírně anemických pacientů s akutním poškozením mozku (s hladinou hemoglobinu 70-100 g/L) je spojeno s komplikovanějším průběhem, delší pobytem na JIP, delší hospitalizací, vyšším skórem orgánového selhávání, ačkoliv mortalita nebyla  ovlivňěna....
Celý článek

Otřes mozku a riziko následné sebevraždy.

18.03.2019 13:49
Metanalýza zahrnující přes 7 milionů studijních účastníků prokázala, že prodělaný otřes mozku a/nebo mírné traumatické poškození mozku dvojnásobně zvyšuje riziko sebevraždy. https://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/article-abstract/2712851 Association of Concussion With the Risk of...
Celý článek

Energetické nápoje způsobují endoteliální dysfunkci.

18.03.2019 13:21
Energetické nápoje všeobecně obsahují 3 klíčkové složky: kofein, cukr a energetický mix aminokyselin (např. taurin). Jsou stále populárnější a proto autoři studie na 44 dobrovolních zkoumali vliv na cévy. Zjistili,  že energetické nápoje mají nežádoucí vliv na oběhový systém. Požití před...
Celý článek

Fluktuace hmotnosti a mortalita.

18.03.2019 07:32
Kolísání hmotnosti bylo sledováno 16 let u 3678 lidí každé 2 roky. Kolísání je spojeno s vyšší mortalitou. Vstupně neobezní osoby mají vyšší riziko nově vzniklého diabetu, pokud došlo k zvýšení hmotnosti během sledovaného období. Body-Weight Fluctuation and Incident Diabetes Mellitus,...
Celý článek

Alergie na arašidy

12.03.2019 09:08
Alergie na arašidy je častá a může vyvolat život ohružující alergické reakce. Léčba zatím není známa. Objevila se naděje na nový lék (AR 101), který vedl u téměř 70% léčených k navození tolerance k požití arašídového proteinu. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1812856
Celý článek
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>

Kontakt

Libosano s.r.o. MUDr Ivan Klener, Libochovice.

Ordinace praklickeho lékaře MUDr Ivana Klenera
Riegrova 69
Libochovice
411 17
www.libosano.cz

416591334 tel. do ordinace
v případě nemoci a zastupuje MUDr M . Javůrek