Aktuality

Energetické nápoje způsobují endoteliální dysfunkci.

18.03.2019 13:21
Energetické nápoje všeobecně obsahují 3 klíčkové složky: kofein, cukr a energetický mix aminokyselin (např. taurin). Jsou stále populárnější a proto autoři studie na 44 dobrovolních zkoumali vliv na cévy. Zjistili,  že energetické nápoje mají nežádoucí vliv na oběhový systém. Požití před...
Celý článek

Fluktuace hmotnosti a mortalita.

18.03.2019 07:32
Kolísání hmotnosti bylo sledováno 16 let u 3678 lidí každé 2 roky. Kolísání je spojeno s vyšší mortalitou. Vstupně neobezní osoby mají vyšší riziko nově vzniklého diabetu, pokud došlo k zvýšení hmotnosti během sledovaného období. Body-Weight Fluctuation and Incident Diabetes Mellitus,...
Celý článek

Alergie na arašidy

12.03.2019 09:08
Alergie na arašidy je častá a může vyvolat život ohružující alergické reakce. Léčba zatím není známa. Objevila se naděje na nový lék (AR 101), který vedl u téměř 70% léčených k navození tolerance k požití arašídového proteinu. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1812856
Celý článek

Fyzická zátěž je nutnost pro záchování zdraví a prodloužení života.

01.03.2019 10:11
V současné době je odhadováno, že asi 80% adolescentů i dospělých se nedostatečně fyzicky zatěžuje v USA. Bylo shromážděno mnoho důkazů, že fyzická aktivita je zdraví prospěšná bez ohledu na věk, pohlaví, etnicitu, tělesné proporce i zdravotní stav. Některé benefity se projeví ihned, jako...
Celý článek

Inhibitory protonové pumpy (IPP) zvyšují riziko zlomeniny stehenní kosti u hemodialyzovaných pacientů

27.02.2019 11:50
    70 % hemodialyzovaných užívá IPP a tím si zhruba o 20% zvyšují riziko zlomeniny proximálního femuru. H2 blokátory tento efekt nevykazují. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30262672 Clin J Am Soc Nephrol. 2018 Oct 8;13(10):1534-1541. doi: 10.2215/CJN.02190218. Epub 2018 Sep...
Celý článek

Finanční pobídky firem vyrábějící implantabilní defiobrilátory (ICD) pro kardiology v USA.

27.02.2019 11:02
Lékaři, kteří dostali nevyšší finanční částky od určitého výrobce, 3x až 12x více preferovali ICD od tohoto výrobce, než od jiných. "Overtreatment" (přehnané léčení) se nepodařilo prokázát.    Zdroj. : Industry Payments to Cardiologists Sway Device Selection Patrice...
Celý článek

Vyšší volný tyroxin fT4 (v horní oblastí normálního rozmezí) zvyšuje riziko fibrilace síní.

25.02.2019 10:22
Analýza 173 914 osob sledovaných 6,3 roku. Po korekci na další rizika byla prevalence fibrilace síní o 40% vyšší u pacientů v nejvyším kvartilu fT4 v porovnání s nejnižším kvartilem. Při substituci tyreoidálních hormonu je třeba krom TSH kontrolovat i fT4. Spíše se držet při substituci ...
Celý článek

Aortokoronární bypass nebo PCI u diabetiků?

25.02.2019 07:45
Pokračování studie FREEDOM prokázalo, že i v dlouhodobém horizontu  u pacientů s diabetem a mnohočetným stenozami na koronárním řečišti je lepší přístup bypass než PCI (farmokologicky aktivní stenty).   https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30428398   J Am Coll Cardiol. 2019...
Celý článek

Chronické srdeční selhání a aerobní fyzická zátěž

25.02.2019 07:25
Aerobní fyzická zátěž je prospěšná i pro nemocné s chronickou formou systolického srdečního selhání. Staří generace lékařů se učila, že pacint se srdečním selháním by se měl šetřit. Citovaná randomizovaná studie to vyvrací. 2331 nemocných s průměrnou ejekční frakcí srdce 25%, NYHA klasifikace...
Celý článek

Aortální tuhost zvyšuje riziko demence.

25.02.2019 07:13
Aortální tuhost se měřila rychlostí pulsové vlný,  u 532 osob starších 70 bez klinických známek demence po dobu 15 let. Vysoká aortální tuhost byla  přítomna hlavně u osob s nízkou fyzickou aktivitou, vyšším systolickým tlakem a vyšší srdeční frekvenci a větším objemem pasu.   zdroj...
Celý článek
<< 4 | 5 | 6 | 7 | 8 >>

Kontakt

Libosano s.r.o. MUDr Ivan Klener, Libochovice.

Ordinace praklickeho lékaře MUDr Ivana Klenera
Riegrova 69
Libochovice
411 17
www.libosano.cz

416591334 tel. do ordinace
v případě nemoci a zastupuje MUDr M . Javůrek