Aktuality

Pseudomedicína, potravinové doplňky,

22.05.2019 07:42
     Obyvatelstvo stárne a prevalence demence stoupá.  Klasická medicina je bezradná. Pacienti a jejích frustrovaní blízcí jsou masírování bezskrupulosní reklamě na tzv. "pseudomedicínu. " Pseudomedicína zahrnuje různé potravinové doplňky, různé zákroky, o jejich účinnosti však...
Celý článek

Chemoterapie solidních nádorů a riziko myelodysplastického syndromu.

20.05.2019 16:27
Vyhánění čerta ďáblem. Léčba solidních nádorů se intenzifikuje. Přínosy a rizika nových postupů nejsou však dobře zdokumentována. Chemoterapie např. výrazně zvyšuje riziko myelodysplasie nebo přímo akutní myeloidní leukemii až desetinásobně a to odstupem mnoha let po skončení...
Celý článek

Mírná konzumace alkoholu pacientů se srdečním selháním

20.05.2019 16:17
Mírná konzumace alkoholu neškodí nemocným se srdečním selháním. Pacienti s již přítomným srdečním selháním mají pří mírné konzumaci alkoholu (max.7 drinků týdně) mají delší přežívání než úplní abstinenti. Zdroj.  Association of Alcohol Consumption After Development of Heart Failure...
Celý článek

Fyzická kondice, měřena ergometrií u mužů středního věku.

20.05.2019 15:25
Fyzická kondice významně ovlivňuje riziko cévní mozkové příhody u mužů. Bylo sledováno 1403 mužů v průměru po dobu 23,6 let Zjistilo se, že zůstát v kondici nebo jí získat ve středním věku  významně si snížilo riziko cévní mozkové příhody i...
Celý článek

Jak je to s vitamíny a minerálovými doplňky stravy?

06.05.2019 15:44
Většina randomizovaných studii ukázala, že prodávané doplňky minerálů a vitamínů na trhu nemají efekt, jaký se od nich očekával, pokud nejsou podávány pro jasný nutriční deficit. Některé mohou mít dokonce negativní efekt. Lepší je získat minerály ve zdravé stravě než z umělých...
Celý článek

Efekt radikální prostatektomie, porovnání se strategii těsného sledování.

23.04.2019 09:32
Porovnání výsledků radikální prostatekomie proti strategii těsného sledování po průměrné době 23 let. Celkem bylo třeba operovat v průměru 8,4 pacientů k zábraně jednoho úmrtí. V průběhu 23 let sledování ziskali nemocní v operované skupině 2,9 roku života navíc. Gleasonovo histologickké skore...
Celý článek

Akutní poškození ledvin po velkých břišních operacích.

18.04.2019 11:41
Akutní selhání ledvin se vyskytuje přibližně u 7% pacientů po velkém chirurgickém výkonu. K úpravě funkce ledvin dojde většinou spontánně do 7 dnů. Přesto se prokázalo dvojnásobné  vyšší roční mortalita a čtyřnásobné riziko vzniku chronické nemoci ledvin. U perzistujícího poškození ledvin...
Celý článek

Omega-3-mastných kyseliny a vitamin D3

18.04.2019 11:23
Na rozsáhlém souboru větším než 25 tis osob nebyl prokázán žádný pozitivní vliv omega-3-mastných kyselin a stejně negativní výsledek měla i substituce vitaminem D3. Publikování negativních výsledků v prestižním časopise je jasnou zprávou pro lékaře o serióznosti časopisu. Marine n−3 Fatty...
Celý článek

Hluk

17.04.2019 11:54
Zkoumání vlivu na zdraví v různých hlučných situací ( v noci ) se zabývala elegantní experimentální studie. Experimentální studie ukázala, že i krátká (4 noci) expozice hluku z dopravy zhoršuje toleranci glukózy i inzulinovou senzitivitu. Zhoršení těchto parametrů roste s počtem hlučných...
Celý článek

Hypersensitivitní pneumonitis. (HP)

17.04.2019 10:45
HP je vzácné onemocnění projevující se kašlem, dušností, horečkou, artritidou apod. po několika hodinách od expozice antigeném (houby, prvoci, ptačí trus, reaktivní chemické látky). Při chronické expozici vzniká plicní fibróza. Specifický test není, může pomoci CT, klinika a lab. Léčebně je...
Celý článek
<< 4 | 5 | 6 | 7 | 8 >>

Kontakt

Libosano s.r.o. MUDr Ivan Klener, Libochovice.

Ordinace praklickeho lékaře MUDr Ivana Klenera
Riegrova 69
Libochovice
411 17
www.libosano.cz

416591334 tel. do ordinace
v případě nemoci a zastupuje MUDr M . Javůrek