Aktuality

Redukční dieta s omezením tůků nebo uhlovodanů? Je to jedno - účinné jsou stejně.

09.04.2019 11:12
Randomizovaná klinická studie 609 dospělých s BMI od 28-40 prokázala, že v zásadě není výzmanný rozdíl mezi nízko tučnou nebo nízko uhlovodanovou dietou. Zdroj Effect of Low-Fat vs Low-Carbohydrate Diet on 12-Month Weight Loss in Overweight Adults and the Association With Genotype Pattern or...
Celý článek

Změny BMI v pubertě zvyšují riziko diabetu u mužů

09.04.2019 09:32
Změny BMI během puberty zvyšují riziko diabetu 2. typu v dospělem věku u mužů. Švédští autoři zkoumali 36 tis mužů a zjistili, že muži, kteří dosáhli nadváhy v průběhu puberty, měli riziko vzniku časného i pozdního diabetu výrazně vyšší. zdroj. J Clin Endocrinol Metab. 2018 Dec 4....
Celý článek

Dlouhodobé výsledky farmokolofgické léčby artrózy kolenního kloubů-metaanalýza.

08.04.2019 16:56
Zkoumalo se 33 léků ( NSA, analgetika, naproxen, antioxidanty, vitamin E, stroncium, injekce kys. hyaluronové, apod.) na 22 tis (55-70 let) pacientech s artrosou kolene ve 47 randomizovaných klinických studiích. Podmínkou bylo, aby studie trvala nejméně 12 měsíců. Sledovaný ukazatel:1) funkční...
Celý článek

Je interval 10 let mezi koloskopiemi dostatečný, když je první nález negativní?

08.04.2019 16:34
Je interval 10 let mezi koloskopiemi dostatečný, když je první nález negativní? Studie ze Severní Kalifornie na 1,2 milionu osob zjistila, že pokles rizika úmrtí na rakovinu  tl. střeva v příštích 10 letech je o 88%, pokud je koloskopie negativní a byla  provedena v 50 letech věku. 10...
Celý článek

Co přidat k metforminu do kombinace v léčbě DM II typ?

05.04.2019 10:18
Co přidat k metforminu do kombinace v léčbě DM II typ. To řešila kohortová studie z r 2018  na téměř 133 tis dospělých s DM II typu.  Pokud je nutno přidat k metforminu další lék za účelem lepší kompenzace diabetu, neměly by to být léky ze skupiny sulfonylurey (SU) nebo bazálního...
Celý článek

Incidentalom s nativní CT denzitou

05.04.2019 09:19
Incidentalom s nativní CT denzitou pod 10 HU není feochromocytom. Je tedy zbytečné provádět nákladný biochemický skríning na feochromocytom. Incidentalom se vyskytuje u starších 65 let až v 10 procentech a z nich je až  7% feochromocytomů, většinou benigních, nicméně s hormonální...
Celý článek

Vysoké procento Američanů věří, že zhoubný nádor je vyléčitelný alternativními metodami

05.04.2019 08:47
Význam alternativní medicíny v léčbě zhoubných nádorů posuzovala studie z r. 2018 . (USA) Dle této studie 4 z 10 Američanů souhlasí s tím nebo je silně přesvědčeno o tom, že zhoubné nádory mohou být vyléčeny pouze alternativními přístupy, jako je kyslíkem, dietou, rostlinnými přípravkami a to...
Celý článek

Hodnocení klinických studií

04.04.2019 11:34
Hodnocení klinických studii dostalo vážnou trhlinu. Ekonomická touhá umožnuje získat pozitivní vztah k zadavateli, takže lze získaná data zpracovat různými metodami a použit tu, která nejlépe vyhovuje zadavateli. Proto je velmi důležité, aby statistická metoda  byla předem jasně udána v plánu...
Celý článek

Jak čelit záplavě pochybných studií v biomedicíně.

04.04.2019 07:20
Každá léčbná metoda v medicíně založené na důkazech, by měla být podložena důkazy, že je prospěšná. Statisticky významný výsledek na 5% hladině pravděpodobnostihodnotě p-0,05 (tj. 5% šance, že důkaz, není pravdivý) nemusí znamenat , že se jedná o významný klinický efekt. Hodnoty p jsou často...
Celý článek

Racionalizace užívání antibiotik.

01.04.2019 14:02
Na jedné straně mohou zachraňovat životy na druhé straně také mohou způsobit značnou újmu na zdraví. Před nasazením antbiotik (ATB) je třeba si položit několik otázek. 1) Jedná se vůbec o bakteriální infekci? Zvláště když pacient nemá teploty nebo má jen na rentgenu nález, interpretovatelný...
Celý článek
<< 5 | 6 | 7 | 8 | 9 >>

Kontakt

Libosano s.r.o. MUDr Ivan Klener, Libochovice.

Ordinace praklickeho lékaře MUDr Ivana Klenera
Riegrova 69
Libochovice
411 17
www.libosano.cz

416591334 tel. do ordinace
v případě nemoci a zastupuje MUDr M . Javůrek