Aktuality

Jak je to s vitamíny a minerálovými doplňky stravy?

06.05.2019 15:44
Většina randomizovaných studii ukázala, že prodávané doplňky minerálů a vitamínů na trhu nemají efekt, jaký se od nich očekával, pokud nejsou podávány pro jasný nutriční deficit. Některé mohou mít dokonce negativní efekt. Lepší je získat minerály ve zdravé stravě než z umělých...
Celý článek

Efekt radikální prostatektomie, porovnání se strategii těsného sledování.

23.04.2019 09:32
Porovnání výsledků radikální prostatekomie proti strategii těsného sledování po průměrné době 23 let. Celkem bylo třeba operovat v průměru 8,4 pacientů k zábraně jednoho úmrtí. V průběhu 23 let sledování ziskali nemocní v operované skupině 2,9 roku života navíc. Gleasonovo histologickké skore...
Celý článek

Akutní poškození ledvin po velkých břišních operacích.

18.04.2019 11:41
Akutní selhání ledvin se vyskytuje přibližně u 7% pacientů po velkém chirurgickém výkonu. K úpravě funkce ledvin dojde většinou spontánně do 7 dnů. Přesto se prokázalo dvojnásobné  vyšší roční mortalita a čtyřnásobné riziko vzniku chronické nemoci ledvin. U perzistujícího poškození ledvin...
Celý článek

Omega-3-mastných kyseliny a vitamin D3

18.04.2019 11:23
Na rozsáhlém souboru větším než 25 tis osob nebyl prokázán žádný pozitivní vliv omega-3-mastných kyselin a stejně negativní výsledek měla i substituce vitaminem D3. Publikování negativních výsledků v prestižním časopise je jasnou zprávou pro lékaře o serióznosti časopisu. Marine n−3 Fatty...
Celý článek

Hluk

17.04.2019 11:54
Zkoumání vlivu na zdraví v různých hlučných situací ( v noci ) se zabývala elegantní experimentální studie. Experimentální studie ukázala, že i krátká (4 noci) expozice hluku z dopravy zhoršuje toleranci glukózy i inzulinovou senzitivitu. Zhoršení těchto parametrů roste s počtem hlučných...
Celý článek

Hypersensitivitní pneumonitis. (HP)

17.04.2019 10:45
HP je vzácné onemocnění projevující se kašlem, dušností, horečkou, artritidou apod. po několika hodinách od expozice antigeném (houby, prvoci, ptačí trus, reaktivní chemické látky). Při chronické expozici vzniká plicní fibróza. Specifický test není, může pomoci CT, klinika a lab. Léčebně je...
Celý článek

Perkutánní redukce sekundární mitrální insuficience.

17.04.2019 10:22
  Zavedení klipu na mitrální ústí se zmenšením mitrální insuficience se neosvědčilo. Nedošlo k poklesu mortality ani ke snížení frekvence hospitalizace.  https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1805374 Percutaneous Repair or Medical Treatment for Secondary Mitral...
Celý článek

Paracentéza tekutiny při ascitu.

17.04.2019 08:45
Paracentéza tekutiny při ascitu by se měla doplnit albuminem.  Levnější varianta je podání midodrinu  12.5 mg každých 8 hodin.(Gutron) Pilotní práce na 75 pacientech nebyly zjištěny významné rozdíly mezi skupinami ani v mortalitě v 6 ani 30 dnech po paracentéze. Oral midodrine is...
Celý článek

Kongenitální adrenální hyperplasie (CAH)

16.04.2019 09:27
U kongenitální adrenální hyperplasie (CAH) se objevuje vyšší výskyt kardiovaskulárních a metabolických rizikových faktorů. CAH je autozomálně recesivní nemoc, (deficit 21 hydroxylázy, deficit tvorby steroidních hormonů). Klinické projevem je ztráta solí, virilizace. Prevalence je  kolem...
Celý článek

Farmakologická léčba deprese.

15.04.2019 08:57
Efekt léčby antidepresivy je pravděpodobně přeceňován. K relapsu choroby dochází v průběhu 2 let až u 50% pacientů. V metaanalýze 44 240 pacientů ze 177 studií 54 % reagovalo na antidepresiva a 38% na placebo. Srovnatelná čísla jsou u psychoterapie, u řady pacientů, kteří nevyhledají žádnou...
Celý článek
<< 5 | 6 | 7 | 8 | 9 >>

Kontakt

Libosano s.r.o. MUDr Ivan Klener, Libochovice.

Ordinace praklickeho lékaře MUDr Ivana Klenera
Riegrova 69
Libochovice
411 17
www.libosano.cz

mobil 603448770
žádost o léky pošlete SMS, nebo volejte po 10.00 hod
416591334 tel. do ordinace
v případě nemoci a zastupuje MUDr M . Javůrek