Aktuality

Fyzická zátěž snížuje aortální tuhost.

25.02.2019 07:04
Aortální tuhost je významně spojena  se zvyšením rizika demence.  Rizikové faktory  pro kardiovaskulární nemoci je hypertenze, diabetes a také zvýšená tuhost  aorty. Aortální tuhost se měří  rychlostí pulzové...
Celý článek

Dlouhodobé účinky intenzivní kontroly glykemie na funci ledvin

31.01.2019 10:56
Ve studii se sledoval  krom těsné kompenzace glykemie také těsná kompenzace  krevního tlaku a vliv  léčby fenofibrátem u diabetiků 2. typu s vyšším kardiovaskulárním rizikem - jaký vliv to bude mít na funkci ledvin. Výsledkem prezentované studie je, že intenzivní glykemická...
Celý článek

Uhlovodany v dietě a mortalita.

29.01.2019 11:26
      Módní diety s nízkým obsahem cukrů a s poměrně volnějším příjmem proteinů a tuků (ketogenní dieta) zkoumali výzkumnici. Na pomoc si vzali metaanalýzy a prospektivní kohortové studie.. Krátkodobé účinky jsou známy , ale dlouhodobý účinek omezení uhlovodanů na mortalitu, jak se...
Celý článek

Hladovění jako léčba diabetu 2. typu

29.01.2019 10:56
3 kazuistiky  demonstrovaly, že u obesních s DM 2 s občasnou hladovkou dokáže snížit tělesnou hmostnost už během jednoho měsíce a vysadit poměrně vysoké dávky podávaného inzulinu. zdroj: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30301822  
Celý článek

Antidiabetická léčba u pacientů s chronickým onemocněním ledvin.

25.01.2019 10:46
Účinné z hlediska zlepšení kompenzace diabetu jsou asi glifloziny, GLP-1 agonisti a gliptiny, ale účinnost a bezpečnost většiny antidiabetik, zvláště u pokročilých stádii selhání ledvin CKD 4,5 není s dostatečnou důkazní silou...
Celý článek

Fyzická zátěž u pacintů se zhoubným nádorem odstraňuje únavu a zlepšuje výkonnost - meta-analýza.

25.01.2019 10:12
Fyzická zátěž nezhoršuje stav u pacientů s rakovinou. Noapak, fyzická zatěž zmenšuje pocit únavy a zvyšuje kardiovaskulární výkonnost. I jiné studie prokázaly, že fyzická zátěž zlepšuje finální výsledky léčby nádoru. Zdroj  https://ascopubs.org/doi/abs/10.1200/JCO.2017.77.5809  
Celý článek

Entresto (Sacubitril/valsartan) lék na srdeční selhání může mít antiarytmický účinek.

25.01.2019 09:35
Dle studie PARADIGM-HF je ENTRESTO lék, který dokáže snížit mortalitu i u pacientů na uznáívané optimální terapii (ACEi, BB, Vwerospiron) o dalších 20%. Musí se ovšem vysadit ACEi, Entresto totiž obsahuje valsartan. Ukazuje se, že pokles mortality je způsoben prevencí náhlé srmti, takže má...
Celý článek

Infarkt myokardu, nový test i-STAT TnI-Nx, Abbott

25.01.2019 09:16
Novy bed-side test pro detekci troponinu I je možno provést z plné krve do 15 minut a má stejnou diskriminační hodnotu jako supersenzitivní test troponinu I, který se musí odeslat do klasické laboratoře. Lékař v ambulanci se může díky novému testu rychleji rozhodnout, zda může pacienta s...
Celý článek

Efekt Aspirinu na kardiovaskulární příhody v primární prevenci u seniórů.

24.01.2019 09:17
V prospektivní randomizované studii s aspirinem bylo sledováno po dobu 4,7 roku 19 114 ososb ve věku 70 let a více. Neměli kardiovaskulární nemoci, demenci ani jiné závažné fyzické onemocnění. Podání 100 mg aspirinu v primární péči vedlo k zvýšení celkové mortality. (díky vyššímu vyskytu zhoubných...
Celý článek

Asymtomatická aortální stenóza, kdy léčit konzervativně a kdy operačně.

23.01.2019 10:06
Sledováno 1375 pacientů s aortální stenozou, průměrný věk 71. Byla zjištěna vysoká mortalita i  u asymptomatických pacientů, kteří měli maximální rychlost aortálního jetu nad 5 cm/sec a ejekční frakcí pod 60%. U ostatních probíhala aortální stenoza s dobrým přežíváním a odpovídá předchozím...
Celý článek
<< 5 | 6 | 7 | 8 | 9 >>

Kontakt

Libosano s.r.o. MUDr Ivan Klener, Libochovice.

Ordinace praklickeho lékaře MUDr Ivana Klenera
Riegrova 69
Libochovice
411 17
www.libosano.cz

416591334 tel. do ordinace
v případě nemoci a zastupuje MUDr M . Javůrek