Aktuality

Perkutánní redukce sekundární mitrální insuficience.

17.04.2019 10:22
  Zavedení klipu na mitrální ústí se zmenšením mitrální insuficience se neosvědčilo. Nedošlo k poklesu mortality ani ke snížení frekvence hospitalizace.  https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1805374 Percutaneous Repair or Medical Treatment for Secondary Mitral...
Celý článek

Paracentéza tekutiny při ascitu.

17.04.2019 08:45
Paracentéza tekutiny při ascitu by se měla doplnit albuminem.  Levnější varianta je podání midodrinu  12.5 mg každých 8 hodin.(Gutron) Pilotní práce na 75 pacientech nebyly zjištěny významné rozdíly mezi skupinami ani v mortalitě v 6 ani 30 dnech po paracentéze. Oral midodrine is...
Celý článek

Kongenitální adrenální hyperplasie (CAH)

16.04.2019 09:27
U kongenitální adrenální hyperplasie (CAH) se objevuje vyšší výskyt kardiovaskulárních a metabolických rizikových faktorů. CAH je autozomálně recesivní nemoc, (deficit 21 hydroxylázy, deficit tvorby steroidních hormonů). Klinické projevem je ztráta solí, virilizace. Prevalence je  kolem...
Celý článek

Farmakologická léčba deprese.

15.04.2019 08:57
Efekt léčby antidepresivy je pravděpodobně přeceňován. K relapsu choroby dochází v průběhu 2 let až u 50% pacientů. V metaanalýze 44 240 pacientů ze 177 studií 54 % reagovalo na antidepresiva a 38% na placebo. Srovnatelná čísla jsou u psychoterapie, u řady pacientů, kteří nevyhledají žádnou...
Celý článek

Maratonský běh může poškodit zdraví, platí i zde, "vše s mírou"?

12.04.2019 09:40
Studie prokázala, významné zvýšení srdečních troponinů a dalších biomarkerů po excesivní fyzické námaze, jako je maratonský běh. Pro amatérské běžce není asi maratón vhodná disciplína.  https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCULATIONAHA.118.034655 Elevation of Cardiac Troponins After...
Celý článek

Hormonální substituční terapie zvýšuje rizoko tromboembolismu.

11.04.2019 11:32
Studie sledovala přes 80 tis žen ve věku od 40-79 let s primární diagnosou TEN mezi 1998 až 2017. Pouze transdermální hormonální  preparáty riziko TEN nezvyšovaly.   https://www.bmj.com/content/364/bmj.k4810 Use of hormone replacement therapy and risk of venous thromboembolism: nested...
Celý článek

Redukční dieta s omezením tůků nebo uhlovodanů? Je to jedno - účinné jsou stejně.

09.04.2019 11:12
Randomizovaná klinická studie 609 dospělých s BMI od 28-40 prokázala, že v zásadě není výzmanný rozdíl mezi nízko tučnou nebo nízko uhlovodanovou dietou. Zdroj Effect of Low-Fat vs Low-Carbohydrate Diet on 12-Month Weight Loss in Overweight Adults and the Association With Genotype Pattern or...
Celý článek

Změny BMI v pubertě zvyšují riziko diabetu u mužů

09.04.2019 09:32
Změny BMI během puberty zvyšují riziko diabetu 2. typu v dospělem věku u mužů. Švédští autoři zkoumali 36 tis mužů a zjistili, že muži, kteří dosáhli nadváhy v průběhu puberty, měli riziko vzniku časného i pozdního diabetu výrazně vyšší. zdroj. J Clin Endocrinol Metab. 2018 Dec 4....
Celý článek

Dlouhodobé výsledky farmokolofgické léčby artrózy kolenního kloubů-metaanalýza.

08.04.2019 16:56
Zkoumalo se 33 léků ( NSA, analgetika, naproxen, antioxidanty, vitamin E, stroncium, injekce kys. hyaluronové, apod.) na 22 tis (55-70 let) pacientech s artrosou kolene ve 47 randomizovaných klinických studiích. Podmínkou bylo, aby studie trvala nejméně 12 měsíců. Sledovaný ukazatel:1) funkční...
Celý článek

Je interval 10 let mezi koloskopiemi dostatečný, když je první nález negativní?

08.04.2019 16:34
Je interval 10 let mezi koloskopiemi dostatečný, když je první nález negativní? Studie ze Severní Kalifornie na 1,2 milionu osob zjistila, že pokles rizika úmrtí na rakovinu  tl. střeva v příštích 10 letech je o 88%, pokud je koloskopie negativní a byla  provedena v 50 letech věku. 10...
Celý článek
<< 5 | 6 | 7 | 8 | 9 >>

Kontakt

Libosano s.r.o. MUDr Ivan Klener, Libochovice.

Ordinace praklickeho lékaře MUDr Ivana Klenera
Riegrova 69
Libochovice
411 17
www.libosano.cz

416591334 tel. do ordinace
v případě nemoci a zastupuje MUDr M . Javůrek