Aktuality

Osteoporosa na okraji zájmu

25.05.2018 10:14
Jsou obory, kde je tendence pacienty přeléčovat a převyšetřovat, jak jsem o tom psal v minulém článku Na druhou stranu jsou choroby, které jsou z nějakého důvodu ignorovány a neléčeny. Např. dle studie v Anglii  až 80% žen odchází z nemocnice bez náležité léčby osteoporózy. ( U nás to nebude...
Celý článek

Defenzivní strategie vyšetření pacientů na emergency, nepřínáší lepší péči.

24.05.2018 10:45
Současná medicína je dnes často kritizována,  za přehánění terapie a vyšetřování - tzv." defenzivní medicína", kdy se vyšetřují pacienti, ze strachu lékařů z právníku, tj. " co kdyby." Postrachem lékařů jsou i v XXI.století bolesti na hrudi zvláště na pohotovosti (emergency). Diferenciální...
Celý článek

Je ultrazvukové vyšetření v těhotenství nějakým způsobem spojeno s autismem?

23.05.2018 12:02
Prevalence autistických poruch stoupá posledních několik destiletí. Nyní se odhaduje jeden autismus na 68 narozených děti. Vzestup je dán jednak změnou diagnostických kritérii, ale je třeba hledat i další příčiny. Například data z poslední doby ukázala, že u dětí obézních matek, s gestačním...
Celý článek

Aspirin je stejně učinný jako Rivaroxaban v prevenc tromboembolie ( TEN) po ortopedických výkonech.

23.05.2018 09:44
Aspirin je stejně učinný jako Rivaroxaban v prevnci TEN po ortopedických výkonech. (TEP- náhrada velkých kloubů) Multicentrická dvojitě slepá randomizovaná studie na 1804 pacientech po operaci totální endoprotézy kyčle 1620 po TEP kolene neprokázala žádný rozdí  ve výskytu TEN nebo...
Celý článek

Jak chránit ledviny před poškozením kontrastní látkou . Bikarbonát i acetylcystein zklamal.

22.05.2018 11:04
Podávat bikarbonát v infusi nebo orálně acetylcystein se doporučovalo u pacientů s poškozenou funkcí ledvin, kteří se museli podrobit rentgenu s kontrastní jodovou látkou. Prověření účinnosti tohoto postupu se provedlo na 4993 nemocných. Výsledek byl totožný v placebové skupině jako v...
Celý článek

Kouření byť jediné cigarety denně významně zvyšuje kardiovaskulární riziko

16.05.2018 11:34
Řada kuřáků se snaží významně omezit kouření cigaret z původních 20-25 na několik denně s předpokladem , že to bude stačit na snížení známých rizik. Je to možná pravda u rakoviny plic, ale nikoliv u srdečně-cévních nemocí. Bylo analyzováno 141 kohortových studií mezi roky 1946 až 2015, které...
Celý článek

Krevní test pro časnou detekci Alzheimerovy choroby.

14.05.2018 07:54
Test je založen na detekci fragmentů β amyloidu za pomoci imunoprecipitace a hmotnostní spektrometrie. Akumulace β amyloidu v mozku se děje již 20 let před propuknutím nemoci. Testem prošlo 350 Japonců a Australanů a měli 90% korelaci s klinickými příznaky nebo pozitivní pozitronovou emisní...
Celý článek

Kopřivka - jak na ní.

03.05.2018 11:03
Kopřivka: akutní (pod 6 týdnů) obvykle vymizí do 24 hod, není problém,  angioedém je podkožní nebo slizniční otok v barvé kůže, nebo mírně zarudlý, svědící, ústup do 72 hod, po vyloučení jiných příčin (analfylaxe, autoimunní syndromy, hereditární angioedémy.) - není problém. Může být...
Celý článek

Sociální "nakažlivost" obezity

26.04.2018 11:47
    Již dříve byly publikovány práce, jež upozornily na to, že stále více dospělých se necítí být subjektivně otylí, ačkoliv ve skutečnosti jsou objektivně obezní nebo "trpí" nadváhou. Obezita a nadváha se tak stává novou normou. Vyšší výskyt obezity a nadváhy v určitém regionu je...
Celý článek

Chřipka, data o počtu úmrtí ze 47

24.04.2018 09:31
Jsou k dispozici nová mortalitní data, umrtí na chřipku, z 47 zemí z období 1999-2015, byla vyloučena data o úmrtí během pandemií. V tomto období umíralo na sezónní chřipku ve světě 291 až 446 tis. osob. Nejvíce jsou ohroženi senioři nad 75 let, v různých zemích různě. ( 18-233/na 100 tis...
Celý článek
<< 8 | 9 | 10 | 11 | 12 >>

Kontakt

Libosano s.r.o. MUDr Ivan Klener, Libochovice.

Ordinace praklickeho lékaře MUDr Ivana Klenera
Riegrova 69
Libochovice
411 17
www.libosano.cz

416591334 tel. do ordinace
v případě nemoci a zastupuje MUDr M . Javůrek