Aktuality

Chřipka, data o počtu úmrtí ze 47

24.04.2018 09:31
Jsou k dispozici nová mortalitní data, umrtí na chřipku, z 47 zemí z období 1999-2015, byla vyloučena data o úmrtí během pandemií. V tomto období umíralo na sezónní chřipku ve světě 291 až 446 tis. osob. Nejvíce jsou ohroženi senioři nad 75 let, v různých zemích různě. ( 18-233/na 100 tis...
Celý článek

Co predikuje trombocytóza u CHOPN

23.04.2018 10:47
Zvýšený počet krevních destiček (Trombocytóza) u chronické obstrukční pulmonální nemoci (CHOPN) je spojena s vyšší specifickou morbiditou. Reaktivní trombocytoza bývá u zánětů, stresu u zvýšených hladin trombopoetinu, či Interleukinu-6, Při animálních pokusech je trombocytóza spojena u alergických...
Celý článek

Diabetes 2.typu byl léčen elektrickou stimulací karotického sinu. (potkani)

20.04.2018 09:33
I přes to, že v poslední době zažíváme búm nových antidiabetik, výraznější  redukce kardiovaskulárních nemocí, jako hlavní přičiny smrti u diabetiků, nenastala. Velmi efektivní jsou bariatrické operace, fundoplikace žaludku, pro většinu diabetiků však není tato metoda použitelná. Stále se...
Celý článek

Psoriása (lupénka) a kardiovaskulární choroby.

20.04.2018 09:28
Průřezová analýza 2254 pacintů (59% psoriatickou artritidu, 41% psoriázu-lupénku) z Kanady, USA a Izraele. je velice zajímavá i z toho hlediska, že adherence k doporučovaným postupům léčby rizikových faktorů - kardiovaskálárních chorob, a to jak praktiků tak pcientů není příliš vysoká. Přitom...
Celý článek

Racionalizace předoperačního vyšetření

19.04.2018 11:07
Předoperační vyšetření se dělá schématicky a chirurgická pracoviště máj seznamy nutných předoperačních testů, které nejsou přizpůsobeny náročnosti plánovaného operačního výkonu. Dělá se velké množství zbytečných vyšetření, zvláště u mladších osob k nenáročným výkonům. Anesteziologové v nemocnici...
Celý článek

Hyperhydratace u nemocných dětí na JIP

18.04.2018 12:04
Přetížení tekutinami je částá bolístka na jipkách a metabolických jednotkách, která trápí personál i nemocné. Nyní se objevila studie, která totéž dokazuje u kriticky nemocných dětí. Dodávka tekutin je podstatnou složkou resuscitace a kriticky nemocných. K hyperhydrataci dochází díky  podávání...
Celý článek

Ketogenní dieta vhodná i pro diabetiky II typu.

17.04.2018 09:20
Ketogenní diety jsou vhodné pro redukci váhy a terapii diabetu mellitu 2 typ. Většina diet mají jednu nevýhodu, jsou totiž následovány zvýšeným pocitem hladu, metabolické pochody se zpomalují a je silná tendence vrátit se do původní hmotnosti.  Ketogenní dieta tyto nevýhody nemá....
Celý článek

Sociální izolace zabíjí, řešením by mohl být "befriending".

16.04.2018 11:27
Problematikou sociální osamělosti se zabývalo několik metaanalýz v zahraničí za a) metaanalýza u Utahu zahrnující 148 studii s více než 300 tis účastníky, z které vyplynulo, že sociální zařazení snižuje riziko úmrtí na polovinu. za b) metaanalýza (70 studii) s více než 3,4 miliony účastníků,...
Celý článek

Nesteroidní antirevmatika (NSAID) zvýšují riziko srdečního selhání.

13.04.2018 11:39
NSAID zvyšují riziko výskytu kardiovaskulárních příhod, ale také i riziko srdečního selhání,. Z elektronických databazí, 92 163 lidí z Holandska, Italie, Británie a Německa vyplynulo 19% navýšení rizika manifestního srdečního selhání, pokud posledních 14 dní před hospitalizací brali NSAID. U...
Celý článek

Akutní lymfoblastická leukémie u dětí, FDA schválila nový lék tisangenlecleucel.

13.04.2018 11:09
Nový princip léčby je založen na genetické modifikaci odebraných T buněk pacienta tak, aby napadaly specifický antigen na nádorových buňkách. Lék zvaný tisagenlecleucel se podává jednorázově v infuzi (475 tis USD). Po jediné aplikaci je léčebná odpověd 80%, stejné procento pacientů přežívá jeden...
Celý článek
<< 15 | 16 | 17 | 18 | 19 >>

Kontakt

Libosano s.r.o. MUDr Ivan Klener, Libochovice.

Ordinace praklickeho lékaře MUDr Ivana Klenera
Riegrova 69
Libochovice
411 17
www.libosano.cz

mobil 603448770
žádost o léky pošlete SMS, nebo volejte po 10.00 hod
416591334 tel. do ordinace
v případě nemoci a zastupuje MUDr M . Javůrek