Aktuality

Sociální izolace zabíjí, řešením by mohl být "befriending".

16.04.2018 11:27
Problematikou sociální osamělosti se zabývalo několik metaanalýz v zahraničí za a) metaanalýza u Utahu zahrnující 148 studii s více než 300 tis účastníky, z které vyplynulo, že sociální zařazení snižuje riziko úmrtí na polovinu. za b) metaanalýza (70 studii) s více než 3,4 miliony účastníků,...
Celý článek

Nesteroidní antirevmatika (NSAID) zvýšují riziko srdečního selhání.

13.04.2018 11:39
NSAID zvyšují riziko výskytu kardiovaskulárních příhod, ale také i riziko srdečního selhání,. Z elektronických databazí, 92 163 lidí z Holandska, Italie, Británie a Německa vyplynulo 19% navýšení rizika manifestního srdečního selhání, pokud posledních 14 dní před hospitalizací brali NSAID. U...
Celý článek

Akutní lymfoblastická leukémie u dětí, FDA schválila nový lék tisangenlecleucel.

13.04.2018 11:09
Nový princip léčby je založen na genetické modifikaci odebraných T buněk pacienta tak, aby napadaly specifický antigen na nádorových buňkách. Lék zvaný tisagenlecleucel se podává jednorázově v infuzi (475 tis USD). Po jediné aplikaci je léčebná odpověd 80%, stejné procento pacientů přežívá jeden...
Celý článek

Jak zlepšit stav mírné kognitivní poruchy?

12.04.2018 09:33
Americká neurol. akademie doporučuje  pro pacienty s MCI (mild cognitive impariment) fyzickou zátěž, jako jediný prostředek, který může zlepšit pamět. Data: MCI má 6,7% ve věku 60-64, a 25,2% ve věku 80-84. Nejsou dostatečné důkazy o účinnosti farmak. I kognitivní trenink přinesl jen slabé...
Celý článek

Porovnání účinku 3 typu diet u lidí s geneticky daným sklonem k obezitě.

11.04.2018 11:15
Studie sledovala po dobu 20 let, 8828 žen a 5218 můžu a vliv diet AHEI-2010 (Alternate Healthy Eating index 2010, DASH ( Dietary Appproach to Stop Hypertenzion) a Alternate Madieterrannean Diet (AMED). Predispozice pro obezitu byly spočteny na základě 77 polymorfismu nukleotidů, které...
Celý článek

Psychické prožitky po výboji implantabilním defibrilátorem. (ICD)

11.04.2018 09:09
   2770 pacientů s ICD bylo sledováno 22 měsíců. 289 pacientů zažilo výboj a 338 mělo arytmii, kterou přístroj zvládl  antitachykardickou stimulací. Kvalita života po výboji se zhoršila a navýšil se významně pocit úzkosti a deprese. Tyto negativní pocity se upravily po půl roce. S...
Celý článek

Fyzická aktivita v dětství má vliv na kognitivní funkce.

10.04.2018 10:32
Zkoumala se fyzická aktivita dětí ve věku 5-13 let ve vztahu k vyvoji mozku, kongnitivních schopností a úspěšnosti v pozdějším životě. Animální experimenty ukázaly, že fyzická zátěž působí významné neurologické změny v hipokampu. Tato hypotéza byla potvrzena i u lidí, vztah mezi fyzickou...
Celý článek

Nový krevní test pro detekci nádorů, CancerSEEK

10.04.2018 10:17
V časopise Science se 18.1.2018 se hodnotily předběžné výsledky testu CancerSEEK. Zázračný test na odhalování časných stádií rakoviny to rozhodně není, i když to tak prezentovala senzacechtivá media.  Byl zkoušen na 1005 nemocných s již známou rakovinou bez metastáz. Medián pozitivity byl...
Celý článek

Cirhotici mají zvýšené riziko kardiovaskulárních nemocí.

10.04.2018 09:13
K 57 214 pacientů, kterým byla mezi roky 2000 a 2010 diagnostikována jaterní cirhosa, z databáze pojištoven na Taiwanu, se přiřadili přiřadili pacienti stjeného pohlaví a věku bez přítomnosti cirhozy. Z stejných zdrojů se zjištoval výskyt akutního infarktu myokardu a ischemické nemoci dolních...
Celý článek

Filosofie léčby akné - možnosti praktického lékaře.

06.04.2018 10:49
Účinnost podávání antibiotik systémově se ne vždy osvědčilo, navíc je zde riziko vzniku rezistence. Zásady léčby by měli spočívat: 1) Když podávat antibiotika celkově, tak vždy kombinovat s lokální (topickou) léčbou, tj. (benzoyl peroxidu, retinoid nebo kyselina azelaová) 2) Doxycyklin celkově max...
Celý článek
<< 13 | 14 | 15 | 16 | 17 >>

Kontakt

Libosano s.r.o. MUDr Ivan Klener, Libochovice.

Ordinace praklickeho lékaře MUDr Ivana Klenera
Riegrova 69
Libochovice
411 17
www.libosano.cz

416591334 tel. do ordinace
v případě nemoci a zastupuje MUDr M . Javůrek