Aktuality

Bolesti u fibromyalgie.

05.03.2018 09:37
Fibromyalgie (FM) je nemoc nejasné etioogie, u které se předpokládá, že možek ze zvýšeně citlivý na bolestivé signály. Pacient mívá bolesti ve sválech a šlachových úponech, s ranní ztuhlostí, unava, porucha spánku, deprese. Objektivní testy neexistují, diagnosa se většinou stanoví per exklusionem,...
Celý článek

Horečka nejasného původu, (FUO)

02.03.2018 09:09
Co s horečkou nejasného původu? Definice: teplota na 38.3 Celsia déle než 3 týdny, bez zjištěné příčiny po 7 dnech hospitalizace. Pátrá se ve 4 oblastech: infekce, malignita, autoimunní, ostatní např. léky? nebo tzv. arteficiální horečka (febris factitia) ze sebepoškozování (automutilace). Naměřená...
Celý článek

Aktuality z mediciny

01.03.2018 08:43
   K  poškození pacienta slovem lékařem dochází nejčastěji při sezanamování pacienta před výkonem, kdy se seznamuje pacient s riziky výkonu a kdy se vyžaduje tzv. informovaný souhlas. Těžko se tomuto vyhnout, jelikož podle současné legislativy, je nutné  pacienta důkladně poučit...
Celý článek

Aktuality v medicíně.

12.02.2018 17:37
-Jen antikoagulační léčba Warfarinem snižuje incidenci zhoubných nádorů, nikoliv nová (direktní) antikoagulance. zdroj SMS 12/2017/12 -Nemocní se srdečním selháním a zachovalou ejekční frakcí nejlépe profitují z fyzické zátěže, která je asi dvojnásobná než je v guidelines doporučovaná.SMS...
Celý článek

Ze světové literatury

09.02.2018 08:01
1)     Efektivnost perkutanní koronární angioplastiky (PCI)  pacientů se stabilní formou anginy pectoris s významnou steózou jedné věnčité tepny, po ošetření této stenozy PCI nebo pouhého provedení falešného placebového zásahu bylo zjištěno, že v obou sledovaných skupinách ve studii...
Celý článek

e-RP

09.02.2018 07:59
e-recept funguje, můžeme zaslat mailem nebo do telefonu, napište si o Rp. na adresu libosano@seznam.cz
Celý článek

Glukometry

30.10.2017 15:46
V naší amulanci pečujeme o diabetiky II. typu,  poskytujeme pacientům glukometry zdarma.   Proto si dnes něco řekneme o glukometrech- přístrojích, které vám změři hladinu cukru z kapilární krve (z prstu) během několika minut.       Dříve byly glukometry určeny...
Celý článek

Prodloužení intervalu QT na EKG (elektromyelograf) způsobené léky

17.07.2017 17:02
Prodloužení intervalu QT na EKG (elektromyelograf) způsobené léky má za následek  riziko arytmie např. torsade de pointes (TdP), což je polymorfní komorová tachykardie, která může zapříčinit v nejhorším případě i náhlou smrt pacienta. faktory způsobující prodl....
Celý článek

E-recept spuštěn

24.04.2017 17:09
Zavedli jsme elektronické RECEPTY Co musíte udělat !! 1/ napsat na naší mailovou adresu libosano@seznam.cz léky , které požadujete + vaší mailovou adresu!! 2/ na váš mail odešleme E-RECEPTY      ve formátu PDF 3/ vy si e-recepty vytisknete a odnesete do lekárny  
Celý článek

Migréna

10.04.2017 16:24
Migréna Souhrn: Dozvíte se, co je to migréna, výskyt, příznaky, léčba. Definice: Migréna je záchvatovitá bolest hlavy.  Na zobrazovacích metodách nenajdeme anatomickou poruchu Výskyt: 15-20% žen, 6% můžů někdy trpělo migrénou, nejčastěji mezi 30-50 roky věku. S věkem migrény...
Celý článek
<< 17 | 18 | 19 | 20 | 21 >>

Kontakt

Libosano s.r.o. MUDr Ivan Klener, Libochovice.

Ordinace praklickeho lékaře MUDr Ivana Klenera
Riegrova 69
Libochovice
411 17
www.libosano.cz

mobil 603448770
žádost o léky pošlete SMS, nebo volejte po 10.00 hod
416591334 tel. do ordinace
v případě nemoci a zastupuje MUDr M . Javůrek